O problemi se moramo pominati, da bi je mogli riješiti…

Prestiž

Gradišćanskohrvatskomu jeziku fali prestiž. Je li neki jezik ima šanse za budućnost, odvisi od toga, je li ima prestiža i je li su mu govorniki jezične zajednice lojalni. Gradišćanski Hrvati su stoljeća dugo bili u kontaktu s nimškim/slovačkim/ ugarskim jezikom. U bliskoj prošlosti nimška javnost nije akceptirala hrvatski jezik, i ta­ko su Gradišćanski Hrvati bili prisiljeni, da samo u svojoj privatnoj sferi hasnuju svoj jezik. Oni iz kurtoazije u kontaktu s Nimci nadomješćaju hrvatski jezik nimškim. Svoje pravo, da u javnosti hasnuju jezik, prvič ne kanu, a drugič ne moru ishasnovati. Prvič se kanu poga­djati s Nimci i ne biti raskričani kot kverulanti, a drugič im u hrvatskom jeziku za mnoga značenja falu adekvatni izrazi. 

Kristina Grafl u Hrvatskom centru odu­ševila Bečane svojimi slikami i knjigom

Kristina Grafl gaji, njeguje svoje kulturno stablo, ko nosi jako obilati sād. U ljeta du­gom djelovanju ona se je ra­z­vila u mnogostranu stvarate­ljicu umjetnosti i kulture u Gradišću. Po izobrazbi za dizajnericu štofa apsolvira­la je studij pri profesorici Emy Hudecek u Beču i je stvara­la u struka slikarstvo i grafi­ka. Nje umjetnička djela ob­u­hvaćaju uljene slike, akvare­le, mišovitu tehniku i grafi­čka djela, a vrsna je i u stva­ranju ilustracijov za knjige isto kao i dičjih knjig. Kris­ti­na Grafl je danas istaknuta i poznata ženska stvarateljica umjetnosti u Gradišću, ka djeluje na područji slikarstva, grafike i s težiš­ćem lirike na nimškom i hrvatskom jeziku. Jur kih 40 ljet se Kristina Grafl intenzivno bavi umjetnošću i kulturom uop­će. Izlagala je ne samo u do­maćem Gradišću i širom Au­strije, nego i u susjedni ze­m­lja. Pred kratkim je sudjelovala u reprezentativnoj sku­p­noj izložbi u Haus Wittgen­stein u Beču. U okviru Ar­te mix je izložila skupa s Rudijem Svobodom i Ulrichom Gansterom.

Nova tragedija na Sredozemnom morju

Na Sredozemnom morju je p­onovo došlo do izbigličke ka­tastrofe. Prema podatkom UN-a, pred libijskom obalom se je prevrnuo brod na kom je bilo oko 700 osob. Prema dosadašnjim procjenam se je u Sredozemlju u toku ovoga ljeta utopilo 900 osob. Pro­šlo ljeto je zabilježeno da se u Sredozemnom morju utopilo 3.500 ljudi. Misiju »Ma­re Nostrum« je zaminila misija Europske unije pod nazivom »Triton«.

Športska fešta u Mjenovu

Datum: 
pet, 04/29/2016 - 18:30

MJENOVO (29. i 30. april i 1. maj) — Nogometno društvo SC Mjenovo poziva na Športsku fe­š­tu u seosku dvoranu u Filežu;

 

pe­tak, 29. IV. (18.30) parti uz gr­i­lanje, seniorske igre na nogomet­nom igrališ­ću;

subota, 30. IV. zabava: Ga­z­de i Paxi (21.00- 04.00);

nedilja, 1. V. sveta maša (10.00), potom pomašnica sa Zelenjaki.

Športska fešta u Mjenovu

Datum: 
ned, 05/01/2016 - 10:00

MJENOVO (29. i 30. april i 1. maj) — Nogometno društvo SC Mjenovo poziva na Športsku fe­š­tu u seosku dvoranu u Filežu;

 

pe­tak, 29. IV. (18.30) parti uz gr­i­lanje, seniorske igre na nogomet­nom igrališ­ću;

subota, 30. IV. zabava: Ga­z­de i Paxi (21.00- 04.00);

nedilja, 1. V. sveta maša (10.00), potom pomašnica sa Zelenjaki.

Predavanje dr.sc. Zdenke Weber „Nacionalno u hrvatskoj glazbi 19. i 20. stoljeću“

Datum: 
sri, 05/11/2016 - 19:00

TRAJŠTOF (11. maj) — Znan­­stveni institut Gradišćanskih Hrvatov poziva na predavanje dr.sc. Zdenke Weber „Nacionalno u hrvatskoj glazbi 19. i 20. stoljeću“;

 

muzički okvir Marija Herceg Lentsch (sopran), Zlatka Gieler (klavir);

srijeda, 11. V. (19.00) u Socijalnom centru, Flugplatzstraße 8.

Razgovor u Centru na te­mu UNHCR

Datum: 
sri, 05/11/2016 - 20:00

BEČ (11. maj) — Razgovor u Centru na te­mu United Nations High Commissioner for Refugees - Unh­cr;

 

razgovor sa šeficom komunikacije ovoga UN visokoga komisarijata za izbiglice, dr. Melitom Šu­njić pelja Petar Tyran;

 

srijedu, 11. V. (20.00), u Hrvatskom centru; Beč 4., Schwind­gasse 14.