Odbiti moramo autokratsko podupiranje jezika

Ča Jezična čarta ima spodobnoga s jelovnikom?

 

Države potpisnice Europske čarte o regionalni i manjinski jeziki su dužne realizirati najmanje 35 mjerov. Generalni sekretar Vijeća Europe svaka tri ljeta potribuje izvještaj o tom, ča je neka dr­žava udje­lala na ha­san svojih manjin. Čarta državam potpisnicam ne oktroi­ra inicijative, ke n­e­ka poduzamu. Mje­re, ke sadržava Čar­ta, su samo prepo­ruke. Države moru poštivati individualne potriboće neke manjine. U tom slu­čaju ćedu inicijative biti na hasan manjine.

Bečani ovacijama ispratili bravuroznu Dianu Haller

U palači Eschen­bach u sklopu 11. »Festivala hr­vat­ske glazbe u Beču« 29. novembra nastupila je mlada rije­čka mezz­o­sopranistica s eu­ro­p­skom karijerom Diana Hal­ler, uz pratnju pijanista Filipa Fa­ka. Za nju se veli, da je „no­va Cecilija Bartoli“ a ona je impr­e­sivnim glasom i stasom nadm­a­šila sva očekivanja posebno za­htjevne i glazbeno ob­razovane bečke publike ka je (ovu) hr­vat­sku umjetnicu ispr­a­tila burnimi odobravanji i ova­cijami.

Tagovi: 

Zahvalna vešpera u Dolnjoj Pulji

Datum: 
ned, 12/13/2015 - 15:00

DOLNJA PULJA (13. decembar) — Zahvalna vešpera,

 

izvodja­či: Andreas Kočiš (violoncello, orgulje), Martin Kočiš (soloviolina), Nikola Zeichmann (violina), ženski zbor Pujanke (pod pe­ljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš), Crikveni zbor Dolnja Pulja (dirigent i na orgulja prof. Štefan Ko­č­iš):

 

nedilju, 13. XII. (15.00) u farskoj crikvi.