HKD ponovno potvrdilo Stanka Horvata

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću HKD je u nedilju, 25. oktobra u Cindrofu odr­žalo svoju redovitu a ovput i odibirajuću generalnu sjedni­cu. Jednoglasno je odobrila djelovanje u minulom društ­ve­nom ljetu i je jednoglasno od­ibrala novo predsjeničtvo na čelu s ddr. Stankom Hor­vatom. Pri sjednici su disku­tirali i o otvoremom pismu, u kom je Biškupija bila nazvistila prekid sudjelovanja s HKD-om, ako Stanko Horvat nadalje ostaje predsjednik.

Kako ćemo najbolje pohitati van državne pineze?

Pinezi se moraju potrošiti!

Pokidob da država Austrija ni­ma plan za jezičnu politiku, ona kotrigom društav prepuš­ća borbu za opstanak jezika. Hrvatski aktivisti su volonteri. Nje dr­ža­va iskorišćava, da ne bi morala zaposliti profesionalce, ke bi morala plaćati. Tako si ona špara pineze. Ispu­njenje europskoga ­ma­­njin­­sko­ga­­ standarda se ne more odvaliti na ramena dobrovoljcev! Dr­žava je utemeljila Na­rodni savjet, u kom se gradišćanskohrvatska društva svako lje­to sva­djaju za pineze. Pinezi se za svaku cijenu moraju po­trošiti! I tako se inves­tira u aktivnosti, ke nimaju posla s jezikom. Am­a­teri ne zna­ju, kakove mje­re bi bile eficijentne. 

Tagovi: 

P.P.Wiplinger-Dankesrede nach der Ehrenzeichen-Verleihung am 21.10.2015

Sehr geehrte Frau Sektionschefin Mag. Ecker, sehr geehrte Frau Dr. Seeber, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde!

Um mich wirklich ehrlich über die soeben erhaltene Auszeichnung und über diesen Festakt freuen zu können, muß ich „das alles“ und vor allem mich dazu wenigstens für kurze Zeit aus der Gleichzeitigkeit aller schrecklichen Geschehnisse, die gerade weltweit und insbesondere im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsdrama passieren, herausnehmen und mich/uns isolieren. Denn anders wäre dies hier alles nur als eine Farce erlebbar und somit unvereinbar in seiner uns bewußten Gegensätzlichkeit.

Tagovi: