Hrvatska školska terminologija na 700 str.

Hrvatski kulturni i dokume­n­tarni centar (HKDC) je skupa s Pedagoškom visokom školom u Željeznu izdao nim­ško-hrvatski rječnik s naslovom »Terminologie/Termin­o­logija« za dvojezičnu nas­ta­vu«. Ovo je sa­žetak a pak i nadopuna ob­djelane verzije školske termi­nologije, ka je bila izašla još 2001. ljeta, i obuhvaća riči za podučava­nje svih predmetov. 

Beč: Susret gradonačelnikov glavnih gradov Europske unije, tako i Häupla i Bandića

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je na poziv be­čkoga gradonačelnika Mi­cha­ela Häupla 21. aprila sudj­e­lovao na Sastanku gradona­čelnika glavnih gradov EU, zajedno s kolegi iz Amsterdama, Atene, Požuna, Buku­rešta, Ljubljane, Luxembur­ga, Nicosije, Rima, Sofije i Valle tr visokimi predstavniki drugih europskih metropolov kao npr. i Pariz. Susret pr­vih ljudi glavnih euro­p­skih gradov u bečkoj grad­skoj vijeć­nici završio je u­svajanjem Be­čke deklaracije »Snažan glas u Europi«.

 

Tagovi: 

Punkfolkwell­ness s Brkovi

Datum: 
sub, 05/09/2015 - 21:00

BEČ (9. maj) — Punkfolkwell­ness s Brkovi u okviru Zagreba­čke večere;

 

subotu, 9. V. (21.00) u Fes­tsaalu Längenfeldgasse 13-15;

Beč 12. Informacije i ulaznice:
tel. 0699/194 519 10, 0699/1159 76 72, tel. 0664/43 63 886.