Zbog čega svaki more nastati singl?

Singl-žitak je žitak samca, ki nije oženjen ili samice, ka nije odana. To je novi model življenja u našem društvu, ki je mogao nastati samo zato, kad stari obliki dvojšćine već ne držu cio žitak. Broji ra­spitanj to po­tvrdjuju. Najnovi­je statistike velu, da hištvo prosje­čno drži 15 ljet, a tendencija ide pr­ema doli. Naše društvo je nastalo društvo singlov. Današnji samac je med 18 i 80 ljet star. Čudakrat je on samo prolazno singl, ki probiruje svenek nanovič no­ve oblike partnerstva ovisno o kvalitetu veze. Ako se je partnerstvo raskinulo zbog smrti hižnika, negdo nastaje singl. Ali za razliku od prlje on ne mora obavezno ostati sam. Mnogi singli se tužu na samo­ću. I tako se združu samac i samica, ki nisu u stanju imati klasično partnerstvo. Kadakoč ljudi već ne moru uteme­ljiti obitelj, kad su prestari ili kad su ju jur utemeljili. Stari tradicionalni obliki odnosov se ne moru uspostaviti, i tako se eksperimentira s novimi modeli.

Tagovi: 

O Prvom svitskom boju: Hrvatska i mi

Ugarska se je strašno boja­la panslavizma. To potvrdj­u­ju i naši pisci iz početka 20. st.: Karall, Mušković, Miloradić, Verdenić i dr. Zato je kako Austrija i Nimška ta­ko i Ugarska podžigala strah, pozivajući se uvijek na veliko­ruski imperijalni apetit. Sve­nek se je pokazivalo kako propagandom kani Rusija d­o­stati i slavske narodne gru­pe u svoju mrižu. Osobito su Srbi imali veliku potporu od Ruskoga carstva. U tom smi­slu hungarizma, patriotizma svetoštefanske zajednice je Ugarska politika uticala i na slavske grupe unutar svojih granic, tako na Rusine, Slovake (Tóte), Srbe (Ra­ce), Slovene (Vende), a po sebi razumljivo i na Hrvate (Krobote), med njimi i na zapadnougarske, tzv. vizi horvátok (vodene Hrvate). 

Otvaranje iz­ložbe Ericha Novosela »Slikarstvo-lukotisak-crteži«

Datum: 
uto, 07/01/2014 - 19:00

BEČ (1. juli) — Otvaranje iz­ložbe Ericha Novosela »Slikarstvo-lukotisak-crteži«;

 

utorak, 1. VII. (19.00) u Galerie Kunst­raum Wien Mitte; Beč 3., Invalidenstraße 15 (izložba je otvorena do 26. julija;

ut. i čet. 17-19.00;

srijedu 13-16.00 uz nazočnost umjetnika, i subotu 14-18.00).

Folklor­na grupa Stalnost slavi 40 ljet po­stojanja

Datum: 
sub, 07/05/2014 - 20:00

ČAJTA (5. i 6. juli) — Folklor­na grupa Stalnost slavi 40 ljet po­stojanja;

 

sub., 5. VII. (20.00) folklor: Hkd Četarci, Kud Sinj, Tamburica Vlahija i FG Stalnost;

 

nedilju, 6. VII. (10.00) maša uz muz. pratnju Štokavcev i Stalnosti, pomašnica (11.00),

svetačnost (14.00): Toč Čemba, Top Pinkovac, Hkd Gradišće (Petrovo Se­lo), Ugarska folklorna grupa Szi­get, narašćaj Stalnosti;

 

završetak s Jony’s Band;