Ansambl LADO ide na turneju u Japan

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO je 22. januara pozvao na konferenciju za novinare u dvo­rani LADA, Trg maršala Tita 6 na kojoj su najavili veliku turneju po Japanu u febru­a­ru, a tijekom ke će LADO od­r­žati 30 nastupov i 10 djelao­nic u 18 japanskih gradov. Na konferenciji su i svečano potpisali ugovor s glavnim sponzorom turneje — Croatia Osiguranjem a su govorili Ivana Lušić, ravnateljica Ansambla LADO, Krešimir Starčević i direktor uprave Croatia Osiguranja.

Tagovi: 

Kalendar — ljetopis za svakoga (2)

Kako smo u Hrvatski novina pisali jur u pretprošlom broju, u Velikom Borištofu su 19. decembra predstavili knjigu slavistice Katarine Zvonarić s naslovom »Kalen­dari Gradišćanskih Hrvatov od 1806. do 2012.«. Znanstveni institut Gradiš­ćanskih Hrvatov (ZIGH) je izdao ovo diplomsko djelo kao osmi sve­zak serije GRADIŠĆANSKOHRVATSKE STUDIJE. Knjigu su predstavili Nikola Benčić i Katja Sturm-Schnabl od Be­čke slavistike. (U sljedećem zdola donašamo drugi dio Be­n­čićeve recenzije ove knjige).

 

Tagovi: 

Beč stoji na vrhu ljestvice svitskih gradov

Kad je u pitanju kva­liteta života, gospodarski potencijali i inovacije Beč je u samom vrhu ljestvice svitskih gradov. „Brojna rangiranja i i­s­traživanja u ki su u obzir uze­ti različiti kriteriji pokazala su da je Beč dobio odličnu svidočbu u medjunarodnom globalnom naticanju, rekao je ponosno no­vinarom bečki gradski vijećnik za informacije Christian Oxonitsch.

O Prvom svitskom boju: Vidov­dan (Po našu Petrova)

Samo prosti ljudi si mislu, da boj, osobito tako veliki i sve­obuhvatni kakov je bio Prvi, nastane od danas na sutra. I Prvi svitski boj se je vlikao i imao dugo pred atentatom u Sarajevu svoju žeravku. Že­ravka neiskrenosti med na­rodi, nezadovoljstva, lakomnosti, sebično potcjenjivanje drugih, beskrajna, uobražena umišljenost, da veliki m­o­raju nositi, dati, donesti luč človičnosti med narode, a pri tom si zamu pravo hoditi do pasa u krvi i po brigi mr­t­vih negrišnih ljudi.

Ana Šoretić trikrat čitala u Innsbrucku

Ana Šoretić, književnica i pjesnikinja iz sjevero­gra­dišćanskoga Co­grštofa, je bila 17., 18. i 19. januara tri ve­če­ri dugo u Tirolu. Na sveučilišću u Innsbrucku je uz dru­go predavala o kazališću u Cogrštofu, dan kašnje je sa čitanjem gostovala u Domu susretov u Innsbrucku a tre­ti dan je čitala u gradskoj bib­lioteki u Landecku. Autorica je bilancirala gostovanje pri tri priredba jako pozitivno i je naglasila prema Hrvatskoj redakciji ORF-a Gradišće, da su pohodniki doputovali još i iz dosta dalekih krajev i su se jako zanimali za nje djelo i program. Gostovanje u Tirolu je organizirao Jure Anker od sveučilišća u Innsbrucku, a suorganuzator je bio Gerald Kurdo­ǧlu Nitsche, izdavač pred svim i manjinske književnosti. 

Tagovi: