Na mjestu žrtvovanja je izniknula mala jelva...

Za kršćanske obitelji u cijelom svitu je božićno drivo simbol božićnoga vrimena i betlehemskoga dogodjaja. Ono se skrbi za bo­žićnu atmosferu. Mnogo pr­lje nego je drivo postalo dio Božića, je ono bilo simbol ufa­nja i radosti za Egipćane. Oni su si prilikom zimskoga solsticija, a to je najduža noć ljeta, u svoja prebivališća htili nositi zelene palmine kite kot simbol po­bjede žitka nad smrću.

 

Tagovi: 

Ste znali? - Kako njegovati suhu kožu?

U zimski miseci mnogo-koga muči črljena koža, ka svrbi i peče i je pupucana. Ako i Vi slišite onim ljudem, ki imaju osjetljivu kožu, ćedu Vam slj­e­deći tanači morebit biti od hasni:

 

Osjetljiva koža je rijetko masna, obično je relativno suha. Preintenzivno čišćenje kože u zimi, nije preporučljivo. Vruća voda, agresivni losioni i sapuni odstranjuju vla­gu i masti kože pak ju tako isušuju. Vruć i suh zrak u stanu su isto škodljivi. Aparat za vlaženje zraka (Luftbefeuchter) more pomoći. Idealna vlaga za kožu je 60%.

Tagovi: 

Seminar o na­rodni nošnja Hrvatske

Datum: 
pet, 11/29/2013 - 18:00

BEČ (29. i 30. novembar) — Seminar o na­rodni nošnja Hrvatske u organi­zaciji Folklornoga ansambla gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj, vodi­telj seminara prof. Josip For­jan, direktor Posudionice i radio­nice narodnih nošnji (Zagreb);

 

vremenski raspored i sadržaj seminara:

 

petak, 29. XI. (18-20.00) teoretsko predavanje (uz power point prezentaciju);

 

subota, 30. XI. (9.30-13.30 radionice/prakti­čna demonstracija,14-30-18:00 radionice/praktična demonstracija;

»Hrvatski večer« u Hrvatskom Židanu

Datum: 
sub, 11/30/2013 - 18:00

HRVATSKI ŽIDAN (30. novembar) — Hrvatska samouprava poziva na »Hrvatski večer«;

 

na­stupaju: dica čuvarnice, mali šk­o­lari, mladi tamburaši, tamburaši Židanci, Pjevački zbor Peruška Marija, Židanski bećari, plesna grupa Čakavci, ženska vokalna sk­upina Biseri;

 

subota, 30. XI. (18.00) u domu kulture;

u 21.00 bal, svira Pinkica.

Seminar o na­rodni nošnja Hrvatske

Datum: 
sub, 11/30/2013 - 09:30

BEČ (29. i 30. novembar) — Seminar o na­rodni nošnja Hrvatske u organi­zaciji Folklornoga ansambla gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj, vodi­telj seminara prof. Josip For­jan, direktor Posudionice i radio­nice narodnih nošnji (Zagreb);

 

vremenski raspored i sadržaj seminara:

 

petak, 29. XI. (18-20.00) teoretsko predavanje (uz power point prezentaciju);

 

subota, 30. XI. (9.30-13.30) radionice/prakti­čna demonstracija,14-30-18:00 radionice/praktična demonstracija;