Kako važno je, da smo čitali Goetheovoga »Fausta«?

Takozvani obrazovni kanon (Bildungskanon) su „must knows” društva. Konkretno, moramo znati imena saveznih ministrov? Je potribno, da smo čitali Goetheovo­ga »Fausta«. Obrazovni kanon je mirilo za zna­nje, ko nam je potribno u društvu. To je znanje, ko se odnosi na kulturne vridnosti. Rič „kanon“ potiče iz hebrejskoga jezika i znači „mirilo“.

 

Prvi kanon, ki je na­i­šao na relativno široku ak­ceptanciju, je sastavljen još u antiki. U rimskoj dobi razvio se je koncept 7 slobodnih umjetnosti („septem artes liberales“), od kih su gramatika, retorika i logika činile tzv. trivium, a aritmetika, ge­ometrija, astronomija i muzika kvadrivium. Ti predmeti su zvećega sa­či­njavali većinu sridnjovjekov­no­ga obrazovanja s naglaskom na humanističke znanosti, ada one discipline, ke proučavaju človičje bivanje analitičkimi, kriti­čkimi i misaonimi metodami.

Tagovi: 

Spomendan u čast 120. obljetnice rodjenja poeta Miroslava Krleže „Od Kaptola do Ludoviceuma”

Znanstveni zavod Hrvatov u Ugarskoj, Histrion Bt., Croatica d.o.o. 26. septembra organizirali su spomen sjednicu pod naslovom „Od Kaptola do Ludoviceuma“ povodom 120. godišnjice ro­djenja Miroslava Krleže u Multimedijalnoj dvorani Croatice, poduzeća za informativnu i izdavačku djelatnost sa sjedišćem u Budimpešti. U prepunoj dvorani okupilo se je stotinjak za­interesiranih slušateljev, da slušaju o „Hrvatskom klasiku ki je znao ugarski“, tematski znastveni skūp, promociju knjig i gledaju ka­za­lišnu predstavu i izložbu.

 

Tagovi: 

Theater Akzent: predstava »Sutra (ni) je novi dan«

Datum: 
ned, 10/20/2013 - 19:00

BEČ (20. oktobar) — »Sutra (ni) je novi dan« je predstava o ni­zu naših problema, konflikata i dilema, otkačena i vesela, tužna i potresna, smiješna, gorka…;

 

režija Ivica Boban, glume: Iskra Jorsak, Mirela Videk, Zoran Pribi­čević;

 

nedilja, 20. X. (19.00) u Theater Akzent; Theresianumgasse 18; rezervacije tel.  0699/19451910 (Blaško Papić) ili 0699/4363886 (Marijan Križ).

Matthias Wagner nasljednik Mate Klikovića

Kako je javila Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće Hrvatsko kulturno društvo u Gr­adišću Hkd s 1. oktobrom ima novoga glavnoga sekretara, Matthiasa Wagnera (28) iz Pinkovca. On će, ka­ko izgleda, uz nove zadaće preuzeti dijelom i agende ne­kadašnjega generalnoga taj­nika Hkd-a, Mate Klikovi­ća, ki je koncem prošloga ljeta zbog zdravstvenih uzrokov išao u mirovinu. Wagner će djelati i u centrali Hrvat­skoga kulturnoga društva u Željeznu u Ulici dr. Lovre Karalla 23 kao i u uredu Hkd-a Jug u Atriju u južnogradišćanskoj Borti.