Povjesničar Ivan Seedoch navršio 75 ljet

Bivši predstojnik Zemaljsk­o­ga arhiva i Zemaljske bib­li­oteke u Željeznu, pravi dvor­ski savjetnik, dr. Ivan Seedoch je 13. oktobra svečevao svoj 75. rodjendan. U svojem znanstvenom djelu je stekao visok ugled kao istraživač zemaljske povijesti. Odgova­rajući geslu, da historija ni­gdar nije završeni proces, ju­bilar i dalje proučava povijest.

 

ŠTIKAPRON — Ivan Seedoch osnovnu školu je prebavio i rodnom mu Vorištanu a gimnaziju u Matrštofu, kade je maturirao. Potom je studirao latinski jezik i povijest na Be­čkom sveučilišću. 1962. ljeta je napisao disertaciju o povijesti vorištanske gospošćine za vri­me Esterházyjev. Mladi doktor se zaposlio u Zemaljskoj vladi.

Tagovi: 

Ste znali? - Nagadjanja o hunjavki

Kot dici nam je majka govorila: „Oblici se teplo, da se ne nazimiš!“ „Neka pojti van s mokrimi vlasi, da ne obetežaš!“ Je majka imala pravo? Nje tanači nisu znanstveno dokazani. Prehladu naime prouzrokuje virus. Znanstveniki, ki na polarni štacija is­traživaju, se kumaj nazimu. Uzrok za to je, da je u polarnom ledu virusom prezima. Da zima i vlaga narušuju otpornost i da človik laglje obe­teža, ostaje špekulacija.

Tagovi: 

Je domovina mjesto ko nijedan rado ne napusti?

Za sociologe je domovina već nego samo odredjeno mjesto. Za nje je domovina ili zavičaj:

   1. Savez unutar od­redjene zajednice. To je recimo hištvo, to je fara, to more biti i tamburaško ili ognjogasno društvo.

   2. Varoš, zemlja, potok, brig, ada tipičan oblik neke regije.

   3. Vlašći status, ada ono, ča je gdo dostignuo u žitku.

 

Tagovi: 

Potpisna akcija za narodne grupe na domaćoj stranici Parlamenta

Kako je objavila Hrvatska redakcija ORF-a Gradišće na domaćoj stranici (interne­tu) Austrijskoga parlamenta se sada more potpisati gra­dja­n­­ska inicijativa za čuvanje na­rodnih grup. Inicijativu je u juliju pokrenuo Centar au­s­trijskih narodnosti (CAN). I Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (HKD) kao i Hrvatski centar u Beču, obadva člani CAN-a podupiraju ovu akciju gradjanov. Internet stranica Parlamenta za čuvanje narodnih grup u Austriji: parlament.gv.at.

Tagovi: 

Predavanje prof. dr. Rado­sla­va Katičića „Hrvati i Austrija kroz stoljeća“

Datum: 
sri, 10/23/2013 - 18:30

BEČ (23. oktobar) — Austrijsko-hrvatsko društvo, Diplomatska ak­ademija Beč i Institut za Podu­navlje i Sridnju Europu pozivaju na predavanje svojega časnoga predsjedn. em. prof. dr. Rado­sla­va Katičića „Hrvati i Austrija kroz stoljeća“; srijeda, 23. X. (18.30) u svečanoj sali Diplomatske akademije. Favoritenstraße 15a.

 

»Šemso« (monodrama za dvi osobe)

Datum: 
sub, 10/19/2013 - 19:00

BEČ (19. oktobar) — »Šemso« (monodrama za dvi osobe),

tekst i režija Ana Bilić, igraju Darko Markov, Dražen Tešanović, muzika Danilo Wimmer;

premijera: subotu, 19. X. (19.00) u Galerie Heinrich, Beč 16., Thaliastr. 12;

(druga izvedba pandiljak, 11. XI. u 19.00 u isti prostorija).