Zač su si svitski prevoditelji zibrali Hrvata kot patrona?

Jur 1991. ljeta je krovni savez svitskih prevoditeljev, Fédération Internationale des Traducteurs (Fit), 30. septem­bar proglasio Internacionalnim danom prevoditeljev. Na ta dan se prevoditelji tradicionalno spominjaju prevoditelja Biblije, sv. Jeronima, ki se po latinsku i ni­m­šku zove Hierony­mus, a po englesku Jerome. Njega vidi­mo na sliki. On je prominentna ličnost u povijesti translatologije, ar sliši med prve genijalne prevoditelje. Pr­vo je preveo Bibliju iz grčkoga, a kasnije i iz heb­rej­skoga jezika u latinski jezik.

Tagovi: 

Varaždinske barokne večeri — 43. po redu: prezentacija u Beču

BEČ/VARAŽDIN — Po lje­to dan ponovila se je sli­čna priredba kakova je bila na is­tom mjestu: u Hrvatskom ve­leposlanstvu u Beču. Lani je to učinjeno zato ča je zemlja part­ner bila Austrija, a ovo ljeto je to predujam (Vorschuss) za bu­duću tradiciju. Naime, sada tu ulogu zemlje partnera ima Ru­ska Federacija, no prezentacija je opet bila ovde, kao neki poziv austrijskim gostom, da takaj i oni (kao i grofica Marica) „pojd u Varaždin“.

 

Tagovi: 

Ste znali? Jerome je gradiš­ćanski sir, ali i svetac i prevoditelj

Sophronius Eusebius Hieronymus je latinsko i nimško ime za Jeronima, ki je bio Hrvat i učan človik. Englezi ga zovu Jerome. To ime je kod nas dostao sir. Mnogobrojna djela, med njimi Bibliju, je Jeronim preveo iz grčkoga u latinski jezik. 30. septembra mu Crikva svečuje spomendan, a prevoditeljIce ga svečuju kot svojega patrona. Du­ga ljeta je Jeronim živio u pustini. Pustenjačka situacija Jeronima je dandanas poznata svakoj profesionalnoj prevoditeljIci. Daljnja paralela je i njegova raskinutost med različnimi zemljami i kulturami.

 

Tagovi: 

Novoseosko česanje na »Etno frizure« u Vinkovci

Kao zastupnica nad­regionalnoga folklornoga ansambla Kolo-Slavuj Sarah Ma­ger je od 13. do 15. septe­m­bra sudjelivala pri prezentaciji hrvatskih i tradicijskih frizurov iz inozemstva »Etno frizu­re« u Vinkovci u okviru Vinko­vačkih jeseni, velikoga i zna­čaj­noga festivala Slavonije i Hrvatske. Sudjelivali su frizeri i stručnjaki iz Hrvatske, Češke, Engleske, Rusije, Ukrajine, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine kao i iz Austrije.

 

Tagovi: 

Dan europske suradnje — s izložbom o pismeni spomeniki Hrvatov

Martin Ivančić ide odlučno u ostvarivanju svoje vizije skupnoga prekoracanja granice. Tim se je postavio u red brojnih drugih u prošlosti i sadašnjosti, ali njemu se je ugodalo, da u tu svrhu na­če­pi EU-lonce i lukrira znatna sredstva iz dotičnih fondov i loncev Europske unije. Pri »2. Danu europske surad­nje« pod geslom „skupa prekoraknuti granice“, koga je Regionalni menedžment Gra­dišće na čelu s dr. Haraldom Ladićem priredio petak, 20. septembra u No­vom Selu, me­dju­narodni su struč­njaki diskutirali o uspjehu prik­gr­a­ni­čne kooperacije.

Tagovi: 

Kritika na politiki za narodne grupe: Tribamo jezičnu i kulturnu autonomiju

Bečka djelatna zajednica za pitanja narodnih grup-Institut za narodne grupe (DZ) u ko­n­ferenciji za novinare je u ne­obično jasnoj i oštroj kritiki izrazila svoje nezado­voljstvo s nacrtom za novi Zakon o narodni grupa, ko­ga je izdj­e­lalo i predložilo Savezno kancelarstvo. Povo­dom izb­o­rov u Nacionalno vijeće 29. septembra DZ je konfrontirala svih šest u Pa­r­lamentu zastupane političke stranke s novimi temelji za moderno pravo za narodne grupe. Četvrtak su prezentirali rezultate odnosno odgovore ke su dostali na pitanja „Ča narodne grupe nisu te­ma u izbornoj kampanji?“ Kako je naglasio predsjednik DZ, dr. Heinz Tichy jedino ča ima smisla je jezična i kulturna autonomija narodnih grup u Austriji — a ne da se ponižu na razinu jedno­stavnoga civilnoga društva. 

Tagovi: 

Potpredsjednik Hrvatske vlade Branko Grčić na gospodarskom skūpu u Beču

Potpredsjednik Vlade Repub­like Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondov Europske unije Branko Gr­čić boravio je od 15. do 17. septembra u Beču, kade je sudjelovao na forumu „Vi­e­n­na Economic Talks — Croatia in the European Union: New Member-New Opportu­nities“. U gospodarski razgovori o Hrvatskoj, novoj čla­nici EU-a, bilo je posebno riči o poslovnoj klimi i mogućnosti investiranja u Hrvatskoj. Grčić je imao i bilateralni sastanak s povjerenikom Europske komisije Johannesom Hahnom.

 

Tagovi: 

Umjetni­čka večer na temu »Književnost i glazba«

Datum: 
uto, 10/01/2013 - 20:00

BEČ (1. oktobar) — Umjetni­čka večer na temu »Književnost i glazba« u sklopu Eunic tajedna 2013. u organizaciji nacionalnih institutov za kulturu EU;

 

čitanje „Literatur über Musik aus Kroatien“;

ulomke iz romana »Virtuosen, Musen und Striptease« suvrimenoga hrvatskoga književnika i uglednog pijanista Dalibora Cikojevića čita Barbara Petritsch, na klaviru svira Venco Križ;

utorak, 1. X. (20.00), Cafe Weimar, Beč 18., Wäh­ringerstrasse 68.