Ste znali? - Je li je Marija Magdalena bila Jezuševa žena?

Ona se je rodila oko Jezuše­voga rodjenja, a umrla je u prvom stoljeću. 22. julija smo svečevali nje spomendan. Evandjelist Luka piše, da ju je Jezuš oslobodio od opsjed­nutosti (Besessenheit). Nato da ga je nasljedovala zahvalna, ispunjena ljubavlju pre­ma njemu i jakom vjerom. Ona je bila nazoči, kad je Jezuš trpio i umro na križu. Ona je bila nazoči, kad je Jezuš bio položen u grob. Ona je bila med ženami, ke su na Vazam jutro prve do­znale veselu vist Jezuševoga goristanja.

Tagovi: 

Kako zbuditi poželjenje za čitanjem knjig?

Čitanjem knjig moremo otkriti nove svite. U knjiža­ra, kade prodavač ima lazno razgovarati s mušterijom, mo­remo dostati dobre ta­nače. Ali pokusit ću i u ovom članku zbuditi Vaš interes za čitanjem zabavnih knjig. Izbor knjig nije težak, ako su nam poznate vlašće pre­ferencije, recimo: Me­ne interesira sridnji vijek, ali nabrajanje povijesnih faktov me ne zanima. Recenzije knjig renomi­ranih novin i mnoge informacije o knjiga se moru najti i u internetu. Takov kulturni magazin u internetu je na priliku perlentaucher.de, a por­­tal o najbolji knjiga u Hrvatskoj je najboljeknjige.com. Dobra pomoć su i recenzije štite­ljev u velikoj internetskoj prodavaonici Amazon.

Tagovi: 

Miro Piplica ponovo odibran na čelo AHKZ-a

Miroslava Piplicu ponovno su odibrali za predsjednika  Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i sport (AHKZ). Na generalnom spravišću o­ve po broju članov najveće u Austriji a jedno od najve­ćih izvandomovinskih hrvat­skih udrug u svitu (© Fe­nix) Pip­licu su odibrali na mandat od dvoja ljeta. Od 2006. lje­ta je na čelu AHKZ, pod či­jim krovom se najde kih dvajset u­drug s oko 5000 članov po vlastitoj ocjeni.

Tagovi: 

Hrvatski vojniki paradiraju u Francuskoj

Ukupno 75 pripadnikov Hrvatskih oružanih snag sudje­lovalo je na najstarijoj vojnoj paradi na svitu ka se tradici­onalno održava od 1880. lj. Stotine tisuće pohodnikov, ki su pratili povorku, bili su oduševljeni elegancijom, ali i dominirajućom višinom hrvatskih vojnikov. Tako su Francuzi hrvatske vojnike zbog korpulentne gradje u šali prozvali „hrvatski Ava­tari“ po istoimenom filmu.

Tagovi: 

HR — „Počnimo se baviti svojim poslom“

ZAGREB — Uz ov glavni grad bi mogli nanizati i druge glavne grade bivših jugoslaven­skih republik kimi „naše regije“ — na ke se ov članak odnosi. Je li „U Hrvatskoj ostavilo već traga i uticaja nekoliko stoljeć življenja s Austrijanci i Madja­ri (ili) samo sedamdeset ljet življenja s „južnoslavenskom braćom“? Gledajući nedavni ulazak Hrvatske u EU i kako su izvješćavali novinari ,javne …TV kuće’, bez imalo preti­ri­va­nja more se reći da su se veç brinuli za to „ča će biti s regijom (tj. izvan EU) nego ča će biti s Hrvatskom unutar EU! Opetuju, ponavljaju se i poruke hrvatske vlasti nekadaš­njim jugoslavenskim republikam da će Hrvatska bezuvjetno poma­gati njev ulazak u EU!

Tagovi: 

Nova knjiga »Hrvatska članica #28«

»Hrvatska EU-član broj 28« je naslov knjige na nimškom jeziku, ku je Hrvatsko šta­m­parsko društvo iz Željezna 11. julija pre­dstavilo u Be­ču. Autor knjige, rodjeni Cindro­fac dr. Štefan Benczak knjigom kani upoznati Austrija­n­ce s novim članom Europske unije. Znanje o Hrvatskoj je dijelom jako slabo i manjkavo. Da se to znanje poviši i poboljša je takaj jedan, i to glavni cilj ove knjige u­vje­re­noga Hrvata Št. Benczaka.