Buchgrabler: nagrada za narodu kulturu

Po prvi put Zemlja Gradišće je dodilila »Gradišćansku nagradu na narodnu kulturu«. Glavnom nagradom je odlikovan tradicionalni muzički sastav Buchgrabler. Nagrada, ku je osnovao a pak i dodilio sām zemaljski poglavar Hans  Niessl, je skulptura u obliku guske, to je tipične gradišćanske ptice odnosno domaće životinje — ka na Martinju postaje najvažnija.
RAJNOF — U Liszt-centru u sridnjogradišćanskom Rajnofu su nedavno dodilili »Gradišćansku nagradu na narodnu kulturu«. Ovu nagradu je pokrenuo zem. pogl. Hans Niessl a od sada početo neka se dodili svako ljeto. Dotirana je s 3000 E a dvi podupirajuće nagrade s po 1.500 E.

Dodatni pinezi protiv poplave u Gradišću

Zem. savj. Andreas Liegenfeld: „Da bi obrambu od poplave u Gradišću čim brže i čim širje mogli izgraditi, savezni ministar Niki Berlaković je stavio na raspolaganje 325.000 E savezni sredstav.

 

BEČ/ŽELJEZNO — Ministarstvo za okolišni svit stavlja Gradišću na raspolaganje dodatnih pinez u obrambi protiv poplave. Konkretno ide za svotu od 325.000 E. Ovako brzo i u cijelom Gradišću kanu čuvati stanovničtvo i nje imanje od poplave, je izjavio ministar života i okoliša Niki Berlaković.

Tagovi: