Studijska ekskurzija »Hrvati u Slovačkoj«

Datum: 
sub, 10/06/2012 - 08:00

Zigh i Hkd u Gradišću subotu, 6. oktobra pozivaju na studijsku ekskurziju »Hrvati u Slovačkoj« pod peljanjem dr. Nikole Benčića.

Put: Trajštof – Čunovo – Gabčikovo – Hrvatski Jandrof – Devinsko Novo Selo – Marianka – Novo Selo – Trajštof

(odlazak iz Trajštofa kod crikve u 8.00);

Čunovo: dom kulture, etnozbirka Jive Maásza, crikva, cimitor, put na nasip uz Dunaj do Gabčikova;

Hrvatski Jandrof: objed;

Kazališna grupa Novo Selo: komedija »Ljubav je… čokolada«

Datum: 
čet, 09/27/2012 - 19:30

Kazališna grupa Novo Selo sa svojom komedijom »Ljubav je… čokolada« iz pera Doroteje Zeichmann nastupa:

- Beč; četvrtak, 27. septembar (19.30), u Domu susreta, 6., Königseggasse 10;

- Klimpuh; subota, 29. septembar (19.00) u farskom domu;

- Veliki Borištof; nedilja, 30. septembar (15.00) u Kugi;

ulaznina: dobrovoljni dari.