Roberta Bacalju iz Zadra odlikuje suradnja i s Gradišćem

Robert Bacalja rodjen je 1962. lj u Zadru. Studij kroatistike završio je na Filozofskom fakultetu u Zadru, kade je 1990. magistrirao, a 2000. lj. postigao doktorat iz filoloških znanosti. Od 1990. lj. djela na Filozofskom fakultetu u Zadru, a od 1998. na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru kade je postigao znanstveno zvanje profesora visoke škole.

Jubilarni »X. Hrvatski dani u Šopronu«

Datum: 
sub, 07/07/2012 - 10:00

Subota, 7. juli (10.00-13.00) Znanstveni skup „Znameniti i zaslužni kantori-školniki gradišćanskih Hrvata“ s posebnim osvrtom na Filu Sedenića;
Dom kulture u Koljnofu;
 
 
2. dio konferencije (16-18.00) u Šopronu, županijski dom svečana dvorana, Glavni trg 5.
 
potom kulturni program (19.00) na Deákovom trgu „Central Caffe“, nastupaju: Kud Sinj i klapa Lipotice iz Koljnofa.
 

Partnerstvo Novo Selo - Bizovac Hrvatska

Četvrtak, 14. junija je reprezentativna Delegacija iz Osijeka bila na službenom pohodu Gospodarskoj komori u Beču a dan kašnje, 15. junija u Gospodarskoj komori u Gradišću, u Željeznu. Tim povodom je općina Bizovac iz Slavonije (Hrvatska) s načelnikom Srećkom Vukovićem stupila u kontakt s općinom Novoga Sela, s načelnikom Štefanom Mikulom. Cilj je partnerstvo med ovimi dvimi općinami. Obadva načelniki su izrazili želju, da bi sklopili partnerstvo med obadvimi općinami u dogledno vrime.

 

Sada su poznate dijecezanske promjene u pogledu na premješćenja duhovnikov

Konačno je sada poznato o čemu se jur misece dugo sumlja i gata: dijecezanski biškup dr. Egidije Živković je na Petrovu, 29. junija oficijelno objavio, koga od svojih duhovnikov će kamo premjestiti i gdo mora odakle projti i kamo će dojti i na ku faru s 1. septembrom ovoga ljeta.

Človičanstvo i pinez - ča bi ljudi bez pinez - piše Joško Preč

Triba nam je kao svakidanji kruh, jer potriban nam je pinez, novac, da nam dojde svakidanji kruh na stol. Ali novac nije sve, osebujno novac nije i ne more biti naš bog. Znam u ništa drugo i u nikoga nisu ljudi tako zaljubljeni, kot u novac. Judašu bilo je trideset srebrnjakov draže, nego Jezuš. A koliko je ljudi na svitu, kim još i trideset srebrnjakov nije vridan.