Djelo sam vršio moj gospodare - piše Joško Preč

Jezuš rekao je: „Djelo sam izvršio, ko si mi naložio; da odvršim.“/Iv. 17,44./ Blažen je človik, ki more o sebi reći; da djelo, ko mu je bilo triba svršiti, svršio je. Moli i djelaj, je loznika, nalog Benediktincev. I doda Jezuš: Moj Otac stalno djeluje i ja djelujem. Bog nam je dao nalog, da djelamo i u potu obraza si zaslužujemo kruh za sebe i za svoje. Blažen je človik ki vrši svoj posao, svoju zadaću, jer ki ne djeluju, nego Bogu vrime kradu, nisu srićni. Neki mladi človik, bogat, nije pravao djelat ništa, nego putovao je simo, tamo po svitu, hiti se doli iz jedne skale i umre.

Kako lakocjen je last minute odmor?

Zbog nategnutoga stanja na tržišću mnogo-gdo djela kot vol. Pauze su mu rijetke, premda bi za njegovu kreativnost bile neophodne. Ali pod stalnim pritiskom se ne kreiraju ideje. Odmor u tudjini, a ne na „Balkoniji“ je najbolji način, kako izbiti iz djelatne špirale. Nije potribno velje iskrcati se na karipske otoke i dopustiti si tri tajedne dug  time-out. Ta privileg kod nas imaju samo učitelji.

 

Tagovi: 

Ste znali? - Kada je morska voda vračtvo?

Žarnjaki (Nesseltiere), na priliku meduze (Quallen), polipi i morske anemone, izlučuju otrov, ki nadražuje človičju kožu. Slab kontakt s takovom živinom je kotno da je človika ugrizao mrhunac ili upekla kopriva. Kupače i kupačice najvećkrat maltretiraju meduze, ke živu u svi svitski morji. U Hrvatskoj meduze imaju različna imena, ovisno o području. Na priliku meduzu na otoku Krku zovu suza, a u Senju zaladija.

Tagovi: 

Top-Pinkovac svečuje 35 ljet postojanja i s istaknutimi koncerti

Tamburaški orkestar Pinkovac TOP je subotu 23. junija u domaćoj crikvi, nedilju, 24. u Inzenhofu a pandiljak, 25. junija u Beču u Crikvi Am Hof istaknutim i vrlo opaženim koncertom i prezentacijom svojega 6. nosača zvuka, CD-a s naslovm »Pinkovac u srcu« svečevao 35. obljetnicu svojega utemeljenja. Dugoljetni farnik Pinkovca, Ferdinand Sinković je skupa s jur pokojnim prof. Draganom Raljušićem iz Crikvenice (HR) utemeljio tamburaško društvo.

24. po redu »Festival hrvatske kulture« u Devinskom Novom Selu

U Devinskom Novom Selu u Slovačkoj su sada jur 24. put po redu priredili »Festival hrvatske kulture« (23. i 24. juni) a to tradiconalno pri najlipšem ljetnom vrimenu. Ov festival je zapravo i kalendar, jer njegov redovni broj kaže i na to koliko ljet je prošlo otkad je pao željezni zastor. U medjuvrimenu je dorasla nova generacija, ka planira i organizira ov festival, ki ništ nije izgubio od atraktivnosti. Naprotiv: tradicionalno hrvatsko kulinarstvo svako ljeto privlači puno ljudi kao i kulturni program.

 

Tagovi: 

Roberta Bacalju iz Zadra odlikuje suradnja i s Gradišćem

Robert Bacalja rodjen je 1962. lj u Zadru. Studij kroatistike završio je na Filozofskom fakultetu u Zadru, kade je 1990. magistrirao, a 2000. lj. postigao doktorat iz filoloških znanosti. Od 1990. lj. djela na Filozofskom fakultetu u Zadru, a od 1998. na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru kade je postigao znanstveno zvanje profesora visoke škole.