U Beču se djela na novom zakonu za dojduća desetljeća

„Po lanjskom noveliranju-reduciranju topografije nam ljetos morebit „cvate“ znatno opsežnije novouredjenje prav za narodne grupe. Sve narodne grupe kritiziraju nacrt Saveznoga kancelarstva zbog restriktivnih rješenj i manjkanja perspektivov za budućnost.“ U slijedećem tajnik Hrvatskoga kulturnoga društva u Željeznu, pravnik mr. Jandre Palatin komentira predloženi nacrt za novi Zakon o narodni grupa:

Tagovi: 

Kako živiti, da Vam žitak bude milina?

S malimi užitki si zasladjujemo žitak. Kroz sva stoljeća su ljudi bižali za srićom i žitkom punim ugodnosti. Užitki naime žitku daju sadržaj. Svejedno je li mislimo na parfem, masažu, na mentalni užitak prilikom slušanja Beethovenove Devete simfonije, na pobjedu favoriziranoga političkoga kandidata ili nogometne momčadi, svi ovi užitki su subjektivni. To, ča je jednomu milina, je drugomu gorčina.

 

Tagovi: 

Novoseoski ognjogasci — izložba u hrvatskom muzeju na Hati

»Bogu na diku – a bližnjemu na pomoć« je opće geslo ognjogascev a posebno je peljalo novoseoske ognjogasce od osnovanja društva 1881. ljeta sve do današnjega dana. Oganj i druge nevolje ujedinile su muže sela, ki su bili pripravni pomoć bližnjemu u nevolji. O tom govori i kaže posebna izložba Društva za muzej i kulturu u Novom Selu. Izložbu su otvorili 24. junija uz nazočnost zastupnikov i susjednih ognjogasnih društav i vrha kotarskoga ognjogastva kao i Črljenoga križa.

Ste znali? - U odmor se moremo voziti i relaksirano

Gdo se autom otpravi na odmor, koč-toč završava i u zastoju. Ali zastoj je samo tako neugodan kot nam se čini. Iako vozač trubi i zdiva, se kolona autov neće naglo razajti. Nije preporučljivo stalno minjati prometni trak (Fahrspur), ar prema statistiki u zastoju automobili na svi traki ravnomjerno napreduju. Gdo ostane na svojem prometnom traku, on si čuva živce.

 

Tagovi: 

Partnerski sastanak Pinkovca i Malinske na otoku Krku

Prilikom 15. jubileja partnerstva med općinami Pinkovac i Malinska na otoku Krku je delegacija od 60 ljudi iz Pinkovca bila na izmjeni u Hrvatskoj. Partnerstvo su pred 15 ljet počeli u okviru EU-projekta. Grupa ka je sada bila u Malinskoj se je sastavila od zastupnikov fare, općine, škole, limene glazbe, tamburaškoga orkestra TOP i Panonskoga instituta. Sastanak je ov put imao širju dimenziju, je naglasio načelnik Pinkovca, Leo Radaković. Pinkovac i Malinska ćedu med 21. i 23. septembrom u Pinkovcu svečevati završetak 15. obljetnice partnerstva.

Jandre Handler novi predsjednik Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj

Jandre Handler iz Petrovoga Sela je novi predsjednik Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj. Početkom julija su ga odibrali u funkciju pri izvanrednoj sjednici. Dosadašnji predsjednik Csaba Horvat je bio odstupio krajem miseca maja zbog nesložnosti unutar društva i poteškoć sa Savezom Hrvatov u Ugarskoj. Glavni cilj da je Handleru, da stvori opet dobar ugled ovoga društva krovnoga gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj (DGHU).

 

Fischer potpisao pristupni ugovor uz Josipovićevu nazočnost u Beču

Austrija je potpuno provela ratifikacijsku proceduru i je tim tako postala 11. zemlja od 27 članica EU ka je završila proces ratifikacije Ugovora o pristupanju Hrvatske EU. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i Predsjednik Republike Austrije Heinz Fischer su bili zajedno na potpisivanju hrvatskoga pristupnoga ugovora.

 

Tagovi: 

Centar austrijskih narodnosti u Zagrebu zbog Zakona o narodni grupa

Osmeročlana delegacija Centra austrijskih narodnih grup je 9. julija bila na razgovori u Zagrebu. Tema službenih razgovorov sa zastupniki Ministarstva vanjskih i europskih poslov je bio nacrt novele Zakona o narodni grupa. Zastupniki koruških Slovencev, gradišćanskih Ugrov, Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću i Hrvatskoga centra u Beču su pohodili različne institucije.

Tagovi: