Hrvatsko kulturno društvo i Veleopćina Veliki Borištof pozivaju na koncert pijanistice prof. Vedrane Kovač

Datum: 
sub, 04/28/2012 - 19:30

ŠUŠEVO (28. april) — Hrvatsko kulturno društvo i Veleopćina Veliki Borištof pozivaju na
 
koncert pijanistice prof. Vedrane Kovač
(izvodi djela Bacha, F. Liszta, Mozarta i Wagnera);
 
subota, 28. IV. (19.30) u kaštelu (dobrovoljni dari).
 

Skupno hrvatsko shodišće u katedrali u Juri

Datum: 
ned, 05/06/2012 - 10:00

JURA (6. maj) — Skupno hrvatsko shodišće u katedrali;
 
sv. mašu će predvoditi kan. prof. dr. Jive Šmatović, a glavni prodikač će biti prelat Feri Benković;
 
pri maši će nazočiti i biškup dr. Lajos Pápai;
 
muzičko oblikovanje tamburaši Hrv. Židana;
 
nedilja, 6. V. (10.00);
 
otpodne (14.00) je Marijanska pobožnost sa Štefanom Dumovićem.
 

Molitva Jezuša na Križu - piše Joško Preč

Tri znatne rečenice je zmolio Jezuš na križu: „Oče oprosti im, ar ne znaju ča činu“, i „Bože moj, Bože moj, zač si me zaostavio“. Ovu rečenicu zeo je Jezuš iz Psalma 21,2. Treta: „Oče u tvoje ruke preporučam dušu moju”.
 

Ča mi ne ponavljamo čuda puti ovu rečenicu, kad mislimo na ta tolika zla djela, ka ljudi počinu. I ne preostaje nam drugo, nego da izrečemo Jezuševu drugu rečenicu: „Oče oprosti im, ar neznaju ča činu“. A ovu tretu bi morali stalno ponavljati: „Oče, u tvoje ruke preporučam dušu moju“.

 

Ste znali? - Ča peteh djela na crikvenom turmu?

Na mnogi crikveni turmi spominja peteh na svetoga Petra, kako je zatajao Jezuša. Kad još nisu postojale ure, je peteh ljude zbudjao svojim kukurikanjem. Zato je on simbol za budnost, ali i vjernost.

 

Kratko prlje nego su ulovili Jezuša, mu je njegov prijatelj Petar obećao, da ga nikada neće ostaviti, da će mu svenek ostati vjeran tovaruš. Nato mu je Jezuš odgovorio (Mate 26, 34): „Zaista ti velim, da ćeš me ovu noć, prlje nego peteh zapjeva, trikrat zatajati!“

Tagovi: 

Položen u grob, koga je Jožef sebi isikao

Jožef, ki je iskazao poslidnju čast Gospodinu, kad se je skrbio za njegov dostojan pogreb, je bio rodom iz Arimateje. Danas je to varoš Ramla u Izraelu. Svi četiri evandjelisti spominjaju Jožefa iz Arimateje, ki je imao veliko materijalno ali i duhovno bogatstvo. Svojom dobrotom i pravičnošću je bio ugledan vijećnik. Znao je sam misliti pak nije pristao na savjet nepravičnih sucev, ki su odsudili Kristuša na okrutnu smrt na križu.

Tagovi: