Generalna sjednica Hštd-a 8. XII. 2011. u Velikom Borištofu

Datum: 
čet, 12/08/2011 - 14:30

Generalna sjednica Hrvatskoga štamparskoga društva u će se održati na Svetak Neoskrunjenoga prijeća BlD, 8. decembra (14.30) u krčmi Derdak.
 
Dnevni red:

1. Izvješćaji predsjednika, blagajnika i kontrolorov;
2. diskusija;
3. odobrenje i rasterećenje odbora;
4. eventualnosti.

Potom prezentacija Gradišće Kalendara 2012. i knjige Marina Berlakovića (dipl. djelo, dvojezično) »100 ljet Hrvatske novine«.

Zač neka ne budemo svenek optimistični?

Već-ki ljudi su i onda optimistični, kad nimaju uzroka za to. To stručnjake jako čudi, i oni su se bavili s tim, zač zagriženi optimisti čemerne prognoze jednostavno ignoriraju. Vjerojatno ćete reći, da optimizam nikada ne škodi. Do neke mjere imate i pravo. Pozitivan stav prema žitku more smanjiti stres i strahe. On podupira zdravlje i psihičko dobrostanje. Nije ada zaman, da je geslo „Misli pozitivno!“ med tanači, ki se davaju za uspješan žitak, najpopularniji.

 

Tagovi: 

»Pjesme glušu dalje« — 20 ljet Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof

Muško jačkarno društvo u Hrvatskom Jandrofu je subotu, 5. novembra svečevalo 20. obljetnicu svojega postojanja s koncertom u domaćem selu. Pri ovoj svetačnosti su sudjelivali i dičja folklorna grupa Grbačieta iz Devinskoga Novoga Sela i Čunovski bećari.

Jandrofci pod peljanjem Radoslava Jankovića su za ov svoj jubilej izdali i knjigu »Pjesme glušu dalje…/piesne znejú nadľej«. ka je posvećena Jožefu Vareniću (1955.-2008.).

 

Tagovi: 

Ste znali? - Zač je špinat zdrav?

Premda špinat ne daje natprirodne moći, je ipak jako zdrav. Bečanski znanstveniki su izvidili, da špinat čuva deoksiribonukleinsku kiselinu (Dna) bijelih krvnih tjelešcev (Desoxyribonukleinsäure weißer Blutkörperchen) od defekta.

 

Deoksiribonukleinska kiselina sadrži genom (Erbgut), u kom su kodirani svi nasljedni podatki nekoga človika. Za vrime 16-dnevne študije su probandi jili svaki dan porciju homogeniziranoga špinata. Pred jilom, za vrime jila i po jilu se je mirilo, kako reagira Dna limfocitov na encime, ki joj škodu.

 

Tagovi: 

Učitelji 1960. ljeta na tečaju na Jadranu

GRADIŠĆE/HRVATSKA — Hrvatsko učiteljstvo u Gradišću je svenek znalo za važnost i potrebu poboljšanja i usavršavanje znanja hrvatskoga jezika. Zato su hrvatski intelektualci u Gradišću uvijek iskali i kontakt Hrvatskoj, tada još u sklopu Jugoslavije, a naravno još i puno ranije kada još nije bilo ni traga ni slijeda od Jugoslavije, ali takaj i sada, kada je ta politička tvorevina jur davno povijest i propala.

 

U okviru Hrvatskoga filma ...

Datum: 
pet, 11/18/2011 - 19:30

BEČ (18. novembar) — U okviru Hrvatskoga filma: »Šuma summarum« akcija, triler, črna komedija, 124. min. redatelj Ivan-Goran Vitez, petak, 18. XI (19.30); 21.30 »Majka asfalta« (2010.) drama, 107 min., redatelj Dalibor Matanić; Filmhaus Spittelberg, Spittelberggasse 3/2.