Memorandum izmedju Hrvatske i Austrije o suradnji u poljoprivredi

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja je u srijedu, 5. oktobra zajedno s ministrom poljoprivrede, šumarstva, okoliša i hrane Republike Austrije, dipl. inž. Nikijem Berlakovićem u Beču potpisao Memorandum izmedju Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja Republike Hrvatske i Saveznoga ministarstva poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodnoga gospodarstva Republike Austrije o suradnji na području poljoprivrede.

 

Tagovi: 

Ako ljubav ne bi imao - piše Joško Preč

Napisao sam jur mnogo mnogo člankov, s različitimi tematikami, ali uvijek se vraćam toj najvažnijoj: ljubav! Ako si premislimo: bez ljubavi nima vridnosti niti naš najveći dar. Ako smo i život dali bez ljubavi. Ako smo napisali bezbroj lipih člankov bez ljubavi. Ako smo mnogo mnogo djelali, učinili bez ljubavi, znam na svoju diku. Vragu smo pomagali.

 

Muzičar i poduzetnik Feri Fellinger 50

Feri se je rodio 12. julija 1961. ljeta, a točno na ov dan 2011. ljeta, na utorak, su svečevali u Gerištofu kako jur dugo ne. Skoro svi, ke pozna Feri, su bili na ov dan pozvani na prekrasnu feštu. Oko 200 gostov se je zabavljalo do rane zore, a more se reći da je skoro svaki od njih znao svirati barem jedan instrument, tako da su se gosti neprekidno zabavljali uz muziku i ples.

DEVINSKO NOVO SELO - 560. obljetnica prvoga pisanoga spominjanja sela

Datum: 
sub, 10/08/2011 - 10:00

DEVINSKO NOVO SELO (8. oktobar) — 560. obljetnica prvoga pisanoga spominjanja sela, znanstveni seminar s predstavljanjem publikacije »Zlatna knjiga o povijesti Devinske Nove Vesi« (10.00, Istracentrum Hradštiná 43), pohod Muzeja Hrvatov u Slovačkoj (13.00, Istrijska 68); svečan koncert posvećen ovoj obljetnici (16.00 u crikvi Duha Svetoga); prijem (17.30, Hradštiná 43); subota, 8. X.

Koncert Opustrija

Datum: 
pet, 10/14/2011 - 18:30

VELIKI BORIŠTOF (14. oktobar) — Koncert Opustrija (sviraju Darko Kranjčević, bugarija; Nikola Tuškan, berda; Zvonimir Tonković, prim); petak, 14. X. (18.30); Kuga, Park ulica 3.