Bakota: „Tribamo kooperaciju jug-istočne Europe“

BEČ — Veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, Gordan Bakota, srijedu, 19. oktobra referirao je u Paneuropa-klubu u Beču o Hrvatskoj i nje skorom pristupu Europskoj uniji. Tom prilikom je pred brojnom zainteresiranom publikom naglasio uz ostalo, da „tribamo jugoistočnu kooperaciju za EU, Hrvatska je pripravna za to kao i da pomore svojim susjednim državam“.
 

Tagovi: 

Zač je potribno šparati i pažljivo zahadjati s pinezi

Ideja da 31. oktobar bude Svitski dan štednje/šparanja, se je rodila 1924. ljeta u Milanu, kad su se na ta dan na 1. Internacionalnom kongresu sastali predstavniki svitskih štednih institucijov, da bi našli izlaz iz krize po Prvom svitskom boju. Oko 350 predstavnikov financijskih institucijov iz 27 zemalj svita se je složilo, da je šparati potribno za razvitak človičanstva.

 

Tagovi: