Narodne grupe dio gradišćanskoga identiteta

Gradišćanski zemaljski arhiv je četvrtak, 26. i petak, 27. maja priredio vrlo zanimljiv simpozij o Gradišću med 1921. i 2011. ljetom. Četvrtak dopodne je stao u znaku gradišćanskih narodnih grup. Prvi referat je držao mr. Marin Berlaković, ki je govorio o identitetu odnosno identiteti gradišćanskih Hrvatov. Dr. Dieter Halwachs se je bavio romskim jezikom, a mr. Gerhard Baumgartner je govorio o gradišćanski Ugri.

Tagovi: 

Ste znali? Ča je jio neandertalac?

Neandertalci su po našem mišljenju bili lovci, ki su u ledenoj dobi lovili mamute. Ali istraživanja velu, da neandertalci nisu jili samo mamute, nego da je njev jelovnik bio opširniji nego mislimo, i da su oni jili i biljnu hranu.
Fakat je, da su i Homo neanderthalensis i rani Homo sapiens jili sve ono, ča su našli u svojoj životnoj okolici. Danas moremo reći, da su neandertalci u mediteranski zemlja jili drugu hranu, nego neandertalci, ki su živili sjevernije.

Tagovi: