Školska fešta u Glavnoj školi Sveti Mihalj

U petak, 17. junija su školari i školarice GŠ Sveti Mihalj u dvorani za gimnastiku priredili školsku feštu. Probe su počele jur tajedne prije. Otpodne je bila generalna proba i došli su — kao i u prošli ljeti — školari osnovnih škol i čuvarnice i si pogledali zanimljiv program. Navečer je bila dvorana nabito puna s roditelji, starimi starji, prijatelji i poznanci. Po pozdravni riči gospodina direktora započeli su program školari osnovne škole Svetoga Mihalja. Jačili su i hrvatsku pjesmu „Kad si srićan“. Dica, ka se uču hrvatski, oduševila su publiku.

Sridnjogradišćanci na shodišću u Bizonji

BIZONJA — U misecu maju, u Marijanskom misecu, pohodili smo s našimi farskimi savezi Veliki Borištof, Šuševo i Longitolj »Putujuću Celjansku Mariju« u Bizonji u Ugarskoj. Velik broj hodočasnikov otpravio se je 21. maja na putovanje busom iz naših far na ovo hodočasno mjesto kade biva kopija kipa Celjanske Majke Bogorodice — još do velikoga hrvatskoga shodišća u augustu.

21. hrvatsko dičje shodišće u Vincjetu

VINCJET — Četvrtak, 16. junija su priredili dičje shodišće, pri kom je po prvi put sudjelivao novi dijecezanski biškup dr. Egidije Živković. Na shodišće je došlo 400 dice iz 22 hrvatskih i dvojezičnih obaveznih škol iz cijeloga Gradišća. Pri shodišću su dica konkretno mogla doživiti, ča se cijelo ljeto teoretski uču u vjeronauku, i to put Bogu — je izjavio nadzornik za hrvatski vjeronauk, Štefan Bubić.

Projektni dani u Osnovnoj školi Gerištof

GERIŠTOF — Od 30. maja do 1. junija prebavili su školari i školarice 3. i 4. razreda OŠ Gerištofa u H2O-termi. Sprohodnice Mirijam i Otilija Meršić su se srkbile dan i noć za male plivače i plivačice. Prve dva dane se je naime kretalo sve za vodu i plivanje. Uz plivački tečaj, pri kom su načinili školari i školarice plivačke ispite, su bili takozvani „Waterballs“ highlight ovih danov.  To su velike labde od vode, u ke stupu dica nutar i tako hodu po vodi. To ali laglje izgleda nego je zaista!

Hrvatski pop-festival u Pinkovcu

U subotu pred Duhi, 11. junija je Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov priredila tradicionalni hrvatski pop-festival pod geslom »Hrvat 2011«. Skupa s pinkovskom katoličanskom mladinom su organizatori u šatoru u centru sela predstavili tri hrvatske gupe. Tamburaši Štrabanci iz Koljnofa su otvorili zabavni večer s tamburaškom muzikom. Pred polnoćom je zvijezda hrvatske pop-scene, Vlado Kalember sa svojim bendom zauzeo pozornicu.

Ste znali? Kako sušiti kuhinjske trave?

Vrtne trave (Gartenkräuter) moremo sušiti prik cijeloga ljeta. Najbolje je, sušiti osebito mlade rasline, ar one imaju najveć arome. Lišće, cvijeti, sime, žilje i cijele biljke moremo sušiti.
Većljetne rasline se rižu otprilike na jednoj tretini od dna, i to prlje nego počnu cvitati, jutro rano čim se je na nji osušila rosa. Pravoda se zamu samo zdravi dijeli. Potom se, samo ako je potribno, operu mrzlom vodom i stavu na kuhinjski papir, da se osušu. Mokre trave naime počnu plisniviti.

Tagovi: