Fuen sada ima 90 članov a dojdući Kongres će 2012. ljeta biti u Moskvi

Pri generalnom spravišću delegatov Fuen-a su uz ostalo primili četire nove člane med ke broju organizacije Dunajskih Švabov u Hrvatskoj, Grkov u Istanbulu, Čehov u Hrvatskoj kao i Samov u Švedskoj. Tim se je broj članov Fuen-a povišio od 86 na 90. Molbu za članstvo Skupnosti koruških Slovencev i Slovenkinj su odbili. Kako je rekla potpredsjednica Fuen-a, Zlatka Gieler ima još problemov unutar narodne grupe koruških Slovencev, ki se moraju riješiti i diskutirati.

Tagovi: 

Ste znali? Kako dragocjen je zeleni lučac?

Zeleni lukac/lučac ili u Hrvatskoj i vlasac je uz peršin najpoznatiji kuhinjski začin (Küchenkraut). On je žilava raslina i sliši familiji lukov. On ljubi vlažno i hranljivo tlo i uživa u suncu. Udomaćen je u cijeloj Europi, sjevernoj Ameriki, Afriki i sridnjoj Aziji. Na protuliće zeleni lukac raste i na obličnici (Fensterbrett). Kot sočna kuhinjska biljka s blagim ukusom luka se prilagodi svim jilišem, ki podnašaju ukus luka.

Najbolje je, žbričke rizati škaricami, da lučac ne bi izgubio preveć soka. Naravno je frižak najbolji.

Tagovi: 

Gradišćanski gospodarstveniki na službenom pohodu Zagrebu

Savjetovanje o korišćenju EU-programov je bila jedna točka raspravov med delegacijom gradišćanske Gospodarske komore i hrvatskimi ekonomi odnosno političari u Zagrebu. Polag sadašnje situacije će cijela Hrvatska, po pristupu k EU-u, koga očekuju 2013. ljeta, dostati cilj-1 status. Gradišćanci na čelu sa Štefanom Jakšićem su se informirali o gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj.

Tagovi: 

Svetak Unebostupljenja - piše Joško Preč

Jezuš se je kroz četrdeset dan mnogo puti skazao svojim apoštolom. Onda je otpelja do Betanije, blagoslovi je i uzdigne se u nebo.
Jezuš, Sin Božji, sišao je na zemlju, postao človikom i sada se kao Bogočlovik vraća onamo, odakle je došao, ocu i sjede na desnu njegovu. On Jezuš je sa svojim tijelom proslavio i nas, naše tijelo, da ćemo se i mi na koncu svita, pokazati u nebu, ne nek dušom, nego i tijelom. On, Jezuš kao prvorodjeni vratio se je k Ocu, da nam pripravi mjesto.

Kako se moremo okripiti u biblijskom vrtu?

Kad su biblijski vrti dio javnoga parka, su otvoreni za izletnike. Oni služu rekreaciji, meditaciji i vjerskomu obrazovanju. U mnogi raslina se zrcalu pripetenja Biblije. Mi u Austriji imamo osam takovih vrtov. Jedan od njih je u Greisinghofu. Greisinghof leži u Mühlviertelu na saveznoj cesti B124. Linz je odanle udaljen 29 km, a Beč 200 km. Biblijski vrt u Greisinghofu poziva u hlad brajde (Weinlaube) ili na šetnju uz stabalja, ka su spodobna cipresam.

Tagovi: 

Zeleni pir TRAJŠTOF / KOLJNOF

21. maja su si obećali vjernost pred Bogom u crikvi zaručnjaki mr. Julija Kornfeind (Trajštof) i Petar Mogyorósi Msc iz Koljnofa. Familiju i prijatelje su pozvali u rodni stan zaručnje kade je po staroj navadi zaručnjak morao isprositi svoju zaručnju. U povorki su išli do crikve a onde su ih jur čekali prijatelji i člani folklorne grupe Poljanci iz Vulkaprodrštofa i Koljnofski tamburaši i tancoši.

Tagovi: 

Generalna sjednica seoskoga Hkd-a Vulkaprodrštof

VULKAPRODRŠTOF — Generalnu sjednicu mjesnoga  vulkaprodrštofskoga Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću su održali četvrtak, 26. maja u »Rasthaus Wulkatal«. U mjesno predsjedničtvo su odibrani Ante Pletikosić (predsjednik) Pint Petar i Vili Wohlrab (potpredsjedniki), Pint Gertruda (perovodja), Eduard Buzecki (blagajnik), Hombauer Franz (kontrolor). Broj članov mjesnoga Hkd-a je 139.

Tagovi: