Europski govorač VP-a R. Strommer pozdravlja s »Dobro došla Hrvatska«

Hrvatska je sva poglavlja pregovorov o pristupu završila s Europskom unijom. Tim je otvoren put za puno članstvo. Odnosi med Hrvatskom i Gradišćem ili drugimi regijami Panonije se jur dugo ne ograničavaju samo na skupni povijesni jerb ili na funkciju mosta, ku zauzima naša hrvatska narodna grupa. Jur sada je Hrvatska važan tržišni partner za Austriju. Tradicionalno dobri odnosi med Gradišćem i Hrvatskom mogli bi u budućnosti postati još važniji — izjavio je predsjednik Kluba inž. Rudolf Strommer, predsjednik Europskoga odbora u Gradišćanskom zemaljskom saboru.

Tagovi: 

Mjenovski kiritof

Datum: 
sub, 06/18/2011 - 19:00

MJENOVO (18. i 19. juni) — Kiritof: subota, 18. VI. Pinkica i Daj šta daš; nedilja, 19. VI. pomašnica s Melodijom, folklorno otpodne: tamburaški sastav Zvijezde (Koruška), Folklorno društvo Koljnofci i Brezovci, po folklornom otpodnevu Melodija (17.00).

S čim ćemo si očuvati lipotu kože?

Gdo si kani očuvati lipotu svoje kože, on mora znati, ka krema, je najbolja. To definitivno nije lako. Dandanas postoji zaista mnogo produktov za njegu kože, ki se diču, da imaju čudotvoran efekt. Za nekoga more zaistinu biti čudotvoran, ali ne za sve. Zdrava i lipa koža je blagodat (Segen). Ako kanimo, da nam takova ostane, moramo pažljivo zahadjati s njom. Moramo hasnovati preparate, ki nam odgovaraju. Zato ćemo Vam danas predstaviti nekoliko sastojkov preparatov, da bi Vam olakšali izbor. Pravoda ti sastojki moraju odgovarati i Vašemu  tipu kože.

Tagovi: 

55 ljet SC Filež

Datum: 
sub, 06/11/2011 - 19:00

FILEŽ (11. - 13. juni) — 55 ljet SC Filež: športska fešta; subota, 11. VI. (19.00) svetačni akt s čašćenji; sviraju Meteors i Mandy  (20.30); Duhovska nedilja, 12. VI. Pinka Band i Magazin (20.00), Duhovski pandiljak, 13. VI. darivanje krvi (9.00), sveta maša (10.00) i pomašnica, objed; sve u dvorani za piredbe.

Knjiga Lukende »Presnački mučenici«

Dana 12. maja predstavljena je treta publikacija dr. Marka Lukende pod naslovom »Presnački mučenici« u farskoj crikvi Breitenfeld u 8. kotaru, kade mr. Zvonko Brezovski fungira kao upravitelj fare. U knjigi je opisan strašni zločin ki se je dogodio 12. maja 1995. u fari Presnače u blizini Banje Luke. U ta teška vrimena se je vodio boj u Bosni i Hercegovini. Žrtva toga zločina je časna sestra Cecilija Grgić, član Družbe  sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga, ka je djelala na spomenutoj fari kao katehetica i svećenik Filip Lukenda, brat dr. Marka Lukende, koji živi i djela u Beču.