Pater Augustin Blazović, Dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču

Po I. svitskom boju priklj­u­čili su Zapadnu Ugarsku, da­kle i područje današnje savez­ne zemlje Gradišće k Austri­ji. Potegnute su nove granice i naši ljudi ki su do tada dje­lali u Šopronu, Kisegu, Sa­m­botelu i u drugi ugarski mjesti, zaposlili su se: u Štajerskoj, Novom Mjestu i Beču ili drugdir. Ljudi okolo Želje­zna i iz sjevernoga Gradišća su imali dobre veze u Beč. Iz sridnjega Gradišća se je iz Beča tribalo duglje domom nego da­nas u Ameriku. Ta­ko su se ljudi iz sridnjega i južnoga Gradišća vozili redje do­mom, a službene, ke su prik zime u Beču služile ni pol lje­ta ne.

Ča papa Franjo misli o ateizmu, pobačaju, eutanaziji…

Ča papa Franjo misli o vje­ri, ateizmu, pobačaju, euta­n­a­ziji, grihu, feminizmu, celibatu, pedofiliji, vezi politi­ke i moći, samoubojica, homoseksualci i istospolni hi­štvi (braki)... To su teme knjige »O nebu i o zemlji«, nastale na temelju razgovo­rov rabina Abrahama Skor­ke i kardinala Jorgea Ber­goglia, od 13. marca i pape Franje, ka je objavljena u 2010. ljetu u Argentini i čiji je prijevod upravo izišao u izdanju V.B.Z.-a.

Martin Korpić novi generalni vikar dijeceze

ŽELJEZNO — Dijecezanski biškup dr. Egidije Živković je imenovao Martina Korpića (57) novim generalnim vikarom Dijeceze Željezno. Korpić momentano vrši funkciju desetnika de­kanata Željezno i farnika fare Željezno-Gornji Brig i Mala Holovajna. Svoju novu funkciju će nastupiti 1. septembra o. lj., dakle s početkom novoga crikvenoga djelatnoga ljeta. Do on­da će nadalje služiti kao desetnik i farnik.

 

Franjo: Celibat se more prominiti

Jorge Mario Bergoglio, od 13. marca papa Franjo je prošlo ljeto dao intervju još kao kardinal, u kom je pohvalio duhovnike Pravoslavne crikve ke hištvo ne spričava u obavljanju dužnosti, i sām priznavši da je kao mladić bio zaljubljen u divojku, čime se je donekle odvojio od službenoga stava Katoličanske crikve prema celibatu.

 

U Rimu izabran novi papa, Argentinac Jorge Mario Bergoglio: Franjo I.

Papu Franju, isusovca (jezuita) iz Buenos Airesa, kardinali su izabrali u srijedu, 13. marca u petom krugu glasanja oko 19 uri. U nastavku su neki zanimljivi detalji o Jorgeu Mariu Bergogliou, ki je kao kardinal izbigavao rezidenciju i luksuz. Živio je u malom stanu (Wohnung) i koristio javni prijevoz. Novi poglavar Katoličanske crikve, 266. papa po redu, glasi kardinalov je postao Argentinac, nadbiškup Buenos Airesa Jorge Mario Bergoglio (76). Novi papa je izabrao ime Franjo po Franji Asiškom.

Biškup Egidije Živković je odlikovan u Beču

BEČ — Biškupu Egidiju Živkoviću su za njegove zasluge u vezi s povezivanjem narodnih grup u Gradišću pri Balassi-maši subotu, 26. januara u Štefanskoj crikvi u Beču dodilili »Balassi-medalju«. Ovo je jedno od najviših ugarskih odlikovanj za posredovanje kulture i jezikov. Medalju su dodilili Ugarsko veleposlanstvo u Beču i Društvo ekonomske interesne zajednice Ugrov u Austriji.