Primarne oznake

Datum:

02/12/2017 - 15:00

Tamburica Vlahija u adventu s advent­skimi jačkami i teksti

Datum: 
sub, 02/12/2017 - 15:00

BANDOL (2. decembar) — Tamburica Vlahija poziva na pr­e­mišljavanje u adventu s advent­skimi jačkami i teksti;

subotu, 2. XII. (15.00) u farskoj crikvi, po­tom agapa u farskom domu.