Primarne oznake

Datum:

04/11/2017 - 17:30

Grko-katoličanska liturgija u farskoj crikvi sv. Lovrenca

Datum: 
sub, 04/11/2017 - 17:30

TRAJŠTOF (4. novembar) — Grko-katoličanska liturgija u farskoj crikvi sv. Lovrenca;

svetač­na sv. maša i bizantska liturgija s križevačkim vladikom Nikolom Kekićem i biškupom dr. Egidijem Živkovićem, oblikuju duhovniki Križevačke biškupije i katedralni zbor;

subotu, 4. XI. (17.30) u farskoj crikvi.