Primarne oznake

Datum:

petak, 28 srpnja, 2017 - 18:00

Seoska fešta s folklornom grupom Poljanci

Datum: 
petak, 28 srpnja, 2017 - 18:00

VULKAPRODRŠTOF (28. ju­li) — Seoska fešta s folklornom grupom Poljanci;

petak 28. VII. (18.00) na dičjem igrališće Untere Hauptstraße.