Primarne oznake

Datum:

nedjelja, 23 srpnja, 2017 - 10:00

ORF-prenos sv. maše iz celindofske crikve

Datum: 
nedjelja, 23 srpnja, 2017 - 10:00

CELINDOF (23. juli) — Orf Gradišće će nedilju, 23. VII. (u 10.00) prenositi sv. mašu iz celindofske crikve;

celebrant je mag. Štefan Raimann;

sudjeluju: organist Štefan Kokošić, Muški zbor pod peljanjem Štefana Kokoši­ća, Jačkarni krug pod peljan­jem Judite Bruckschweiger, Ta­m­bu­rica Celindof pod peljanjem Davida Suttnera, Puhački ansam­bl pod peljanjem Nadine Horvath; za ulaz svira Tamburica Celindof („Krist čekao je na ubrovi“; obrada Ante Pletikosić, muzika Karl Wojtyła) pozdrav farski vi­kar Karl Bendi (nimški) i Barbara Finster (hvatski).