Primarne oznake

Datum:

petak, 19 svibnja, 2017 - 19:30

KUGA — Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski kao novi studij u Austriji

Datum: 
petak, 19 svibnja, 2017 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — petak, 19. 5. (19.30) Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski kao novi studij u Austriji;

peljačica hrvatske katedre u Željeznu prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković, informira o najnoviji mogućno­sti u vezi sa studijem Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće u Željeznu, kako će izgle­dati studij? Kakove nove šanse se sada nudu? Je ovo studij sa­mo za učiteljice i učitelje?