Primarne oznake

Datum:

petak, 17 ožujka, 2017 - 17:00

Predavanje „Usmene predaje s nadnaravnim motivima u Dalmaciji“

Datum: 
petak, 17 ožujka, 2017 - 17:00

BEČ (17. marc) — Dr. Denis Vekić „Usmene predaje s nadnaravnim motivima u Dalmaciji“;

pe­tak, 17. III. (17.00) u predavaonici 6 Instituta za slavistiku.