Božinović i Avramopoulos o ulasku Hrvatske u schengensku zonu

Hrvatski ministar unutar­njih poslov Davor Božinović izja­vio 4. oktobra da je na sas­tanku s povjerenikom Euro­p­ske komisije za migracije, u­nutarnje posle i gradjanstvo Dimitrisom Avramopoul­o­som potvrdio da će Hrvatska učiniti sve kako bi do kraja idućega ljeta ostvarila tehni­čku pripravnost za ulazak Hrvatske u schengenski pro­stor. Božinović je u Zagrebu razgovarao s Dimitrisom Avramopoulosom o ulasku Hrvatske u schengenski pr­o­stor, o migracijskoj politiki i sustavu azila tr o drugi pitanji važni za funkcionira­nje schengenskoga prostora.

ZAGREB — „Povjereniku sam potvrdio da će Hrvatska sa svoje strane učiniti sve ka­ko bi ispunila preostale uvjete, o­sigurala punu primjenu schen­genske pravne stečevine i ostvarila tehničku pripravnost do kraja idućega ljeta i na ta na­čin opravdala donošenje odgovarajuće političke odluke“, rekao je Božinović novinarom u sidišću Mup-a po sastanku s europskim povjerenikom. Slo­žili su se, dodao je ministar, kako bi ta odluka bila dobra da se donese prije isteka mandata Komisije ki ističe u maju 2019. Tomu, po riči ministra, u prilog govori poruka podrške pred­sjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera u svojem govoru o stanju Unije od 13. rujna kao i stalna podrška Avramopoulosa. „Vjerujem da ćemo i nadalje nastavkom u­s­pješne suradnje djelati na ostvarenju toga strateškoga cilja hrvatske Vlade, ali i cilja Europske unije“, rekao je Božinović. Dodao je da je povjere­nika izvijestio i o napori ke smo uložili kako bi nastavili s provedbom ciljanih kontrolov na granični prijelazi sa Slovenijom i Madjarskom. „Po dogovoru predsjednika hrvatske i slovenske vlade uz pomoć Ju­nckera mi smo ovo ljeto uspostavili režim ciljanih kontro­lov ki je pokazao svu svoju o­pravdanost, jer je omogućio da gužve na granični prijelazi ne budu veće od uobičajenih za tu dob ljet“, rekao je minis­tar Božinović. Dodao je da su na ov dan nostrificirali Komisiji pripravnost da se ta režim zadrži sa Slovenijom do 15. janu­ara kako bi pripravno dočekali eventualne gužve tijekom bo­žićnih i novoljetnih svetkov. Dva sugovorniki raspravili su i pitanje migracije. Hrvatska, po riči Božinovića, ispunjava obveze ke je preuzela 2015. i kad su u pitanju premješćaji i preseljenja. Božinović je ustvrdio pritom kako su na sastanku po­novili da je hrvatsko čvrsto st­a­jališće da — kad se govori o s­u­očavanju s migracijskimi izazovi — europski odgovor mora biti temeljen na načeli solidar­nosti i odgovornosti. Za mig­rantsku rutu zapadnoga Balka­na, Božinović je rekao da je po dogovoru EU i Turske pritisak u stalnom opadanju, tako da se danas more slobodno govo­riti da neće biti povećanja bro­ja migrantov.

Hrvatska je napravila jako dobar posao

Avramopoulos je rekao da Hrvatska nije samo još jedna europska zemlja već je ona klj­učna članica i vrlo važan partner kada su u pitanju migracije, nadzor granice i sigur­nosna pitanja. „U pitanju migracije napravili smo veliki na­predak u zadnja dvoja ljeta na razini EU-a, to je rezultiralo značajnim smanjenjem u bro­ju dolaskov migrantov, ali ne smimo zaboraviti da su dvi ze­mlje, Italija i Grčka i dalje pod pritiskom radi čega se relokacije moraju nastaviti“, rekao je. Avramopoulos je ustvrdio da Hrvatska ostvaruje dobre rezultate na putu prema ulasku u schengensku zonu bez granic. Zahvalio je hrvatskoj Vla­di i vlasti na suradnji. „Hrvat­ska je napravila jako dobar posao.“

(Hina/uredn.)

Tagovi: