Viktor Orbán uzvraća: Jesmo li savez slobodnih nacijov ili europsko carstvo?

Sud EU-a odbacio je tužbu Madjarske ka ne želi prihva­titi svoj dio migrantov ki su stigli u Europu, a nalaze se u Grčkoj i Italiji. Madjarska neće prominiti svoje protuimigrantsko stajališće potom kad je Europski sud pravde (Ecj) odbacio tužbu protiv sustava migrantskih kvotov, rekao je u petak, 8. septem­bra premijer Viktor Orbán. 

Hrvatsko shodišće u lov­retansku baziliku

Datum: 
sub, 09/16/2017 - 19:00

LOVRETA (16. i 17. septembar) — Hrvatsko shodišće u lov­retansku baziliku;

subotu, 16. IX. (19.00) sv. maša s kanonikom To­mom Krojerom, potom ophod sa svićami;

nedilju, 17. IX. (8.00) jutarnja maša s rektorom bazilike p. Štefanom Vukićem, svetačna maša (10.00) s desetn. Željkom Odobašićem;

pobožnost (14.00) s vikarom Davidom Grandićem.

Hrvatsko shodišće u lov­retansku baziliku

Datum: 
ned, 09/17/2017 - 08:00

LOVRETA (16. i 17. septembar) — Hrvatsko shodišće u lov­retansku baziliku;

subotu, 16. IX. (19.00) sv. maša s kanonikom To­mom Krojerom, potom ophod sa svićami;

nedilju, 17. IX. (8.00) jutarnja maša s rektorom bazilike p. Štefanom Vukićem, svetačna maša (10.00) s desetn. Željkom Odobašićem;

pobožnost (14.00) s vikarom Davidom Grandićem.

»Jesenki kaza­liš­ni festival«

Datum: 
ned, 09/17/2017 - 15:00

HRVATSKI ŽIDAN (17. septembar) — Igrokazačko društvo Židana poziva na »Jesenki kaza­liš­ni festival«;

sudjeluju Farkas Sándor Egylete Csepreg, Zsirai in­te­grált színház, dičja grupa Židanske zvjezdice, Igrokazačko društvo Hrvatski Židan, sudjeluju Židan­ski tamburaši;

nedilju, 17. IX. (15.00) u farskom domu.

Pišačenje u Mjenovu

Datum: 
ned, 09/17/2017 - 10:00

MJENOVO (17. septembar) — Društvo za polipšavanje sela poziva na pišaćenje;

nedilju, 17. IX. (štarta 10.00-12.00, dužina puta 8 km);

mogućnost objeda u domu ognjogascev.