Generalna sjednica seoskoga Hkd-a Vulkaprodrštof

VULKAPRODRŠTOF — Generalnu sjednicu mjesnoga  vulkaprodrštofskoga Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću su održali četvrtak, 26. maja u »Rasthaus Wulkatal«. U mjesno predsjedničtvo su odibrani Ante Pletikosić (predsjednik) Pint Petar i Vili Wohlrab (potpredsjedniki), Pint Gertruda (perovodja), Eduard Buzecki (blagajnik), Hombauer Franz (kontrolor). Broj članov mjesnoga Hkd-a je 139.

Tagovi: 

Ste znali? Ča je jio neandertalac?

Neandertalci su po našem mišljenju bili lovci, ki su u ledenoj dobi lovili mamute. Ali istraživanja velu, da neandertalci nisu jili samo mamute, nego da je njev jelovnik bio opširniji nego mislimo, i da su oni jili i biljnu hranu.
Fakat je, da su i Homo neanderthalensis i rani Homo sapiens jili sve ono, ča su našli u svojoj životnoj okolici. Danas moremo reći, da su neandertalci u mediteranski zemlja jili drugu hranu, nego neandertalci, ki su živili sjevernije.

Tagovi: 

Narodne grupe dio gradišćanskoga identiteta

Gradišćanski zemaljski arhiv je četvrtak, 26. i petak, 27. maja priredio vrlo zanimljiv simpozij o Gradišću med 1921. i 2011. ljetom. Četvrtak dopodne je stao u znaku gradišćanskih narodnih grup. Prvi referat je držao mr. Marin Berlaković, ki je govorio o identitetu odnosno identiteti gradišćanskih Hrvatov. Dr. Dieter Halwachs se je bavio romskim jezikom, a mr. Gerhard Baumgartner je govorio o gradišćanski Ugri.

Tagovi: 

Bakota: „Po pristupu Hrvatske nadalje će živiti ideja proširenja EU“

Hrvatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota do kraja junija o. lj očekuje završetak pregovorov a do potpisivanja ugovora s EU bi moglo dojti u 2013. ljetu. Kako je naglasio Bakota „reforme u zemlji činimo u prvom redu za svoje vlašće državljane i za investore u Hrvatskoj, a ne da bi se udvarali Europskoj uniji“.

Tagovi: