Minimalizam je novi trend životnoga stila

Minimalizam je novi trend životnoga stila. Tipično za ta stil je jednostavniji lifestyle. Filozofija nije komplicirana. U kontekstu slikarstva i kiparstva se minimalizam odnosi na jednostavne zvećega geometrij­ske i masivne forme, ke su bile tipične 1950-ih ljet. U pogledu na na­čin žitka on simbolizira želju za jednostavnošću i napušćanje konzumerizma. U en­gleskom jeziku consume znači i rasipovati, raspr­u­djivati. Minimalizam je potpuni kontrast kon­zumerizmu. Minimalizmom si moremo pojednostaviti žitak, ar se odričemo materijalizma i svega, ča bi nas bludilo pri ostvarivanju važnijih nakanov u žitku.

Tagovi: 

Ste znali? - Ke glive se zvana šampinjonov mo­ru još uzgajati?

Po izgledu nas spominjaju na vrganje, a i raču se spodobno ukusno, pikantno i aromatično. Govora je o glivi, ka se po latinsku zove Pleurotus eryngii, po nimšku Kräuterseitling, a po hrvatsku bukovača, ka u prirodi zvećega ra­s­te na stab­lu bukve (Buche). Buko­vače, ke nam nudu prodavaonice, su kultivirane gli­ve, ke su do­šle u modu, kad su jako zdrave i pravi jiliš za one, ki gledaju na svoju figuru. Bukova­če su idealne za low carb dijetu, ar sa­držav­a­ju mnogo proteinov, a zvana toga su interesantna zamjena za meso. Od bukovače človik dugo vri­me ostaje sit. Ne sa­mo da su bukovače bogate vi­tamini B kompleksa, one sadržavaju i priličnu količinu lovastatina, ki je poznat po tom, da sni­žava kolesterin.

Tagovi: 

U Beču predstavljena gradjanska inicijativa širom Europe Minority SafePack

U pandiljak, 30. oktobra u be­čkoj kavani Landtmann u medjunarodnoj press-konferenciji oficijelno su predstavili europsku akciju, inicijativu gradjanov za poboljša­nje prav narodnih grup Minority SafePack. Ovo je do sada najveća i najznačajnija akcija solidarnosti autohtonih manjin u Europi. Inicijativom kanu dostignuti, da Europska unija poboljša obrambu pripadnikov naciona­l­nih i jezičnih manjin i da ja­ča kulturnu i jezičnu šarolikost u Uniji. Cilj je inicijative do 3. aprila 2018.

Kakova to sramota da danas unutar EU negdo mora zatražiti politički azil

Petar Tyran

Kako se čini, su američke prilike počele preplaviti i poplavati i Europu, po­sebno i Austriju. Dokle u Sje­dinjeni Američki Država pr­i­je svega kako heteroseksualni tako i homokseksualni glu­mci i ličnosti javnoga života padaju kao keglji na malobo­rištofskom kegljišću, u Europi za redom padaju političari, a sad su se i u Austriji pridru­žili ovim „kegljišćam“ ods. pa­da­nju glav u politiki. Gdo zna kamo će ovo još peljati, i gdo još more razlikovati med na­ivnim približavanjem nešika­nih i premalo samosvisnih muškarcev, ki nisu dost vje­š­ti da bi se pošteno i pametno približili ženi ka im je simpa­tična — i stvarnim seksualnim zlostavljanjem, čemu se trib­a­ju, naravno, suprotstaviti ne samo žene, nego, po sebi raz­umljivo i muškarci, ki znaju kako se kanu i moraju pona­šati pr­e­ma recimo svojoj sestri, maj­ki ili staramajki?

Puigdemont se neće vrnuti u Španjolsku, ne vjeruje da bi imao pošteno sudjenje

Sminjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont nije se 2. novembra odazvao pozivu španjolskoga vrhovnog suda tr je ostao u Bruxellesu na savjet njego­voga odvjetnika. U medjuvri­menu se opet obratio iz Belgije ov put iz grada Genta. Puigdemont je u Španjolskoj optužen za pobunu, neposluh i korišćenje javnoga pineza za organiziranje referenduma suprotnoga ustavu tr mu prijeti većljetna zatvorska kaštiga. Na sudu u Madridu u četvrtak i petak je bilo sa­slušano i 13 drugih katalo­n­skih dužnosnikov ki se takaj suočavaju sa zatvorskom kaštigom zbog proglašenja nezavisne republike Katalonije pred dvimi tajedni.

Tagovi: 

Ogorčenje na ulica — pritvoreno je osam katalonskih dužnosnikov: demonstracije

Španjolska sutkinja odredila je 2. novembra pritvor bez mogućnosti jamčevine, garancije za sminjenoga katalonskoga potpredsjednika vlade tr sedam ministrov optuženih za proglašenje nezavisnosti Katalonije, a kao odgovor na to u sjeveroisto­č­noj pokrajini najavljeni su masovni prosvjedi, demons­tracije. 2 novembra je 9 biv­ših članov vlade saslušano na sudu u Madridu po čem je državno odvjetničtvo za njih 8 zatražilo pritvaranje. Sutkinja Carmen Lamela je to prihvatila dopustivši jedino Santiju Vili, bivšem minist­ru (conseller) zaduženom za poduzeća, plaćanje jamčevine od 50.000 E kako bi izbigao pritvor. Vila je dao os­tavku nekoliko uri prije nego je izglasana nezavisnost 27. oktobra a 2. novembra je od­govarao na pitanja tužitelja. Ostalih osam optuženih odgovaralo je jedino na pitanje svoje obrane.