Preporučivam ili preporučujem?

Vikend Dana mladine je za nami i ufam se da ste se svi dobro odmorili od tro­dnevnoga feštanja ili svečevanja, a morebit i djelanja (ovde mislim u prvom redu na Dolnjopuljance i Dolnjo­puljanke).

Uz Željka Bebeka, legendu hrvatskoga rocka, smo mo­g­li čuti i neku mladu, kod nas manje poznatu pjevačicu, La­nu Jurčević. Zbog toga nam u Novom glasu (glasilu Hrvat­skoga akademskoga kluba; op. ur.) preporučuju jačke, ke si moremo poslušati, ako ju kanimo bolje upoznati.

Gliva, naša kulinarska delikatesa!

Jesen stiže, gljivo moja!

Znamda poznate tu div­nu nujnu jačku Jesen stiže, Dunjo moja. Lipo ime Dunja nas spominja na labdasti žuti plod tunje, ka je u stari časi na jesen zrejala u vrti naših starihstarjih, a pak cije­lu zimu aromati­č­no du­ša­la s orma­rov seljač­kih stanov. Ali ne zrejaju na jesen samo tunje, ke su danas u naši vrti nastale jako rijetke, nego i glive. Po vru­ćem sun­čanom ljetu, kad zrak nastane vlažan, glive kot nore niknu iz ze­m­lje. Polag botaničkih istraživanj se je produžila sezona gliv za­hvaljujući klimatskoj promje­ni. Glive su jur svenek bile va­žna hrana človika, upravo u vrimenu, kad su naši preoci još bili lovci i pobirači.

Tagovi: 

Ste znali? - Zrela je zlata jabuka

Tunja je poznata kot „zlata jabuka“, ka raste i na stablu, a i grmu. Nje plod ima oblik jabuke ili kruške, ali je ne­pr­a­vilno grbav, zlatožut i pokrt vlasići. Tunja zvanaredno do­bro duši. Ali nje sirovo meso je tvrdo i trpko-kiselo i se ne da jisti sirovo. Kad pečemo jabukovu masnicu ili kuhamo kompot, moremo tim jilišem za osebujnu aromu dodati tu­nju. Jur stari Grki su tunju imali rado. U njevoj mitologiji je simbolizirala ljubav i sriću.

Tagovi: 

Fenomen DANA MLADINE leži u solidarnosti i želji za druženjem

Petar TyranLjetošnji, 45. po redu Dan mladine — po 42 ljeti opet u sridnjogradišć­a­n­skoj Dolnjoj Pulji — je jasno pokazao i dokazao, da je po­jam mladina vrlo širok i da obuhvaća, barem kod gradi­š­ćan­skih Hrvatov, puno onih ki su odrasli s ovim najprvo jedno-, onda dvo- a konačno trodnevnom priredbom hrvat­ske mladine u Gradišću. Da neka priredba, ka je jur du­go pravi brend (Markenzeichen) jedne narodne grupe, narodnosti odnosno etničke manji­ne svoju aktualnost a tim i atraktivnost more konzervirati, a naravno i dalje razviti i u petom desetljeću otkada ju organizira Hrvatski aka­demski klub skupa s dotičnimi omladinskimi društvi i ostal­i­mi organizacijami u od­re­dje­nom selu — po uhod­a­nom ko­lu sjever-sredina-jug a takaj i prik državne granice na ma­djarskoj i slovačkoj strani — morebiti nije čudo, ali svakako vrlo je neobično.

Odbačena tužba Madjarske i Slovačke zbog migrantskih kvotov primanja

Sud EU-a je presudio da je Vijeće imalo pravo donijeti odluku o obveznim kvotami za raspodjelu sirijskih izbiglic iz Grčke i Italije. Sud EU-a odbacio je 6. septem­b­ra tužbu Madjarske i Slova­čke ku su te dvi zemlje podnijele zbog odluke Vijeća EU-a o privrimenom meha­ni­zmu obveznoga premješ­ća­nja tražiteljev azila.

Tagovi: 

Viktor Orbán uzvraća: Jesmo li savez slobodnih nacijov ili europsko carstvo?

Sud EU-a odbacio je tužbu Madjarske ka ne želi prihva­titi svoj dio migrantov ki su stigli u Europu, a nalaze se u Grčkoj i Italiji. Madjarska neće prominiti svoje protuimigrantsko stajališće potom kad je Europski sud pravde (Ecj) odbacio tužbu protiv sustava migrantskih kvotov, rekao je u petak, 8. septem­bra premijer Viktor Orbán. 

Palma pozvao Srbe u Austriji da glasaju za Slobodarsku stranku

Predsjednik Jedinstvene Sr­bije Dragan Marković Pa­l­ma pozvao je prošli tajedan sve Srbe u Austriji da na predstojeći parlamentarni iz­bori u Austriji 15. oktobra o. lj. glasaju za Slobodarsku stranku Austrije (Fpö).

BEOGRAD/BEČ — Marko­vić, ki je predsjednik poslani­čke grupe prijateljstva s Austrijom u Skupštini Srbije, isti­če da Slobodarska stranka, čiji je predsjednik Heinz Christian Strache, „podržava Srbiju na europskom purtu“, a da je pot­predsjednik Johann Gudenus koga je ugostio u Jagodini „jedini političar iz Europe ki je pokrenuo peticiju na internetu da Kosovo ne udje u Unesco“.