Dokle vrt u juni goni, ne smi se pozabiti na zimu. Kanite naime i na kasnu jesen i zimu imati friško zelenje iz vrta, morate najkasnije sada misliti na sitvu.

Organizacija kuhinjskoga vrta more se vršiti na različne načine. Jedan način je ta, da se jednoč čuda posije ili sadi, da imate u jedan hipac vrtljarskoga ljeta čuda toga povrća. To povrće se more onda smrznuti ili zakuhati. Ova opcija je zanimljiva, ako rado zakuhajte i ako imate čuda mjesta u škrinji. Drugi način funkcionira uprav po drugom principu: Sijete uvijek u mali količina i morete po mogućnosti čim duže brati zelenje iz vrta. Iskušeni samoopskrbljivači ćedu imati kombinaciju ovih dvih načinov i ovako garantirati, da imaju većim dijelom friško povrće, a uza to veće količine za zakuhanje.

Sitva u juniju = duga žetva

Iako se uprav u juniju punu gredice i sve gusto cvate, je juni i važno vrime za sitvu zimskoga povrća. Kanite ada na kasnu jesen ili još i na ranu zimu imati različne kupusnjače kot brokkoli, zelje, kelj, karfiol ili kolrabi, onda je sada zadnji trenutak za sitvu. Sijati morete direktno u gredicu. Ako onde uprav nimate mjesta ili ako imate u ovom godinastom ljetu poteškoće s puži, onda se preporučuje sitva u zdjelice. Ovde se triba sada osebujno paziti, da se zemlja u nji ne isuši. Ove male rasline morete onda u juliju posaditi na ona mjesta, ka su do onda opet prazna.

Mrkve i različne ripe

Ako u stanu nimate toliko mjesta za čuvanje povrća ili ako nimate prigodno mjesto, onda se isplatu kasne sitve mrkav i drugih različnih rip. Ove mrkve ili ripe ćedu stopr na jesen roditi, morete je onda malo pokrivati lišćem ili slamom, a onda morete do prvih jakih mrazov zeti vaše mrkve direktno iz gredice.

Ugorki, tikvice i drugo

Zapravo je za sitvu ovih raslin, ke ljubu toplinu, jur skoro prekasno. Ovakova kasna sitva neće već roditi velike količine tikav ili ugorak, ali more biti koristan produžetak sezona. Rasline kot ugorki ili zucchini se u praktično svakoj sezoni boru s različnimi gljivičnimi betegi na lišću. Ide prve rasline koncem augusta ada prema koncu, imate još mladje, manje inficirane rasline, ke produžu sezonu.

Mladice od rariretov

Juni je i optimalno vrime da brzo pomnožite ljekovite biljke. Bosiljak, kadulja, rozmarija – skoro sve biljke se daju pomnožiti mladicami, ke stavite u vodu, da gonu žilje. Po tajedan dan je onda morete saditi u gredice i se veseliti obiljnosti.

Kategorije