Centar.Razgovor — Hrvatski veleposlanik u Austriji NJ. E. Daniel Glunčić

Datum: 
sri, 10/07/2020 - 20:00

BEČ (7. oktobar) — Hrvatski veleposlanik u Austriji NJ. E. Daniel Glunčić gost u prvom Centar.Razgovoru u jeseni;

tema: „Kako se odražava koronakriza na odnose RH s RA i s posebnim gledišćem na suradnju i turizam, i odražava li se to i na suradnju s gradišćanskimi Hrvati, kao i pitanje nastave na hr­­vat­skom jeziku u Austriji"

s gostom razgovara Petar Tyran,

srijeda, 7. X. (20.00) u Hrvatskom centru, Beč 4. Schwindgasse 14.

Kamo neka se gradišćanski Hrvati integriraju? O nepoznavanju povijesti!

Petar Tyran

Sve već u nediljni govori i saveznih i zemaljskih političarov i političarkov moremo čuti „pohvalne riči“ da mi gradišćanski Hrvati na čuvanjem i gajenjem svoje je­dinstvene kulture obogaćuje­mo kulturni život u tu- i inozemstvu i da tim podupiramo mirovnu integraciju. Zaista je to lipo, da nas kanu pohv­a­liti da uz puno ostaloga npr. i tamburica doprinaša tomu da se integriramo. Lipo je to, da išću riči, kimi nam kanu pokazati da nas ionako imaju rado, da nas ionako toleriraju, da nas (moguće) ionako cijenu — iako smo drugačiji.

Dvojezične seoske tablice su prinos Hrvatskoga centra većjezičnomu Beču

Skoro točno pred 20 ljet (1. julija 2000. ljeta) su u Gradišću postavili prve dvojezi­č­ne seoske tablice. Hrvatski centar u Beču prili­kom ulične fešte 25. septe­m­­bra je st­a­vio vidljiv znak s pogledom na ovu 20. obljetnicu. To se je slučajno poklapalo i s inicijativom Vije­ća Europa, po­lag ke se 26. septembra širom E­urope sv­e­čuje »Europski dan jezikov«: Uz nazočnost bečkih političarov i hrva­t­skih diplomatov otkrili su si­m­bolično seoske tab­lice BEČ-WIEN.

Najveća poveznica u odnosi dvih zemalj — Madjari ki živu u Hrvatskoj i Hrvati ki živu u Madjarskoj su znatna spona

Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske primio je u nastu­p­ni posjet veleposlanika Ma­dj­ar­ske u Republiki Hrvatskoj NJ. E. Csabu Demcsáka.

ZAGREB — Na sastanku su se državni tajnik i veleposlanik suglasili kako izmed dvi države i dvih narodov postoju vrlo ra­­zvijeni i prijateljski odnosi, če­mu značajno pridonosu obadvi nacionalne manjine — hrvatska u Madjarskoj i madjarska u Hr­vatskoj, ke su izvrsno integrirane u društvo tr uživaju vrlo visoku razinu manjinskih prav.