700 migrantov prebačeno s Lezbosa: 10 zemalj EU-a obvezalo se prihvatiti 400 maloljetnikov

Svi tražitelji azila u novom kampu su testirani na koronavirus i samo oni s negativ­nim testom ćedu biti preba­čeni na kontinent. Već od 700 migrantov s grčkoga o­to­ka Lezbosa, privrimeno pre­mješćenih po požaru, ki je raz­orio kamp Moriju po­četkom rujna, je od prošloga tajedna prebačeno u kontinentalni dio Grčke. Obvezale se i druge zemlje EU. Na kontinent moru samo oni negativnih akcijov.

Tagovi: 

Je naš seoski nogomet zaista na dnu? Nije već dičakov ili se bavu drugimi športi?

Petar Tyran

Gledajući izvješćaje kako u Hrvatski novina tako i u drugi, nimški novina i čitajući npr. postavljanje momčadi ili striljce golov, se more opaziti da skoro već ni­je domaćih imen. Iz toga se moru povući barem dva za­ključki. Prvič da već nije dost d­i­čakov, junakov ni mladjih mu­ži u naši seli ki bi igrali nogomet a drugič da su mom­ča­de, iliti peljačtva tih mom­čadi dosta bogata, da si mo­ru priuštiti i plaćati toliko le­gi­onerov u svojoj momčadi.

Centar.Razgovor — Hrvatski veleposlanik u Austriji NJ. E. Daniel Glunčić

Datum: 
sri, 10/07/2020 - 20:00

BEČ (7. oktobar) — Hrvatski veleposlanik u Austriji NJ. E. Daniel Glunčić gost u prvom Centar.Razgovoru u jeseni;

tema: „Kako se odražava koronakriza na odnose RH s RA i s posebnim gledišćem na suradnju i turizam, i odražava li se to i na suradnju s gradišćanskimi Hrvati, kao i pitanje nastave na hr­­vat­skom jeziku u Austriji"

s gostom razgovara Petar Tyran,

srijeda, 7. X. (20.00) u Hrvatskom centru, Beč 4. Schwindgasse 14.

Dvojezične seoske tablice su prinos Hrvatskoga centra većjezičnomu Beču

Skoro točno pred 20 ljet (1. julija 2000. ljeta) su u Gradišću postavili prve dvojezi­č­ne seoske tablice. Hrvatski centar u Beču prili­kom ulične fešte 25. septe­m­­bra je st­a­vio vidljiv znak s pogledom na ovu 20. obljetnicu. To se je slučajno poklapalo i s inicijativom Vije­ća Europa, po­lag ke se 26. septembra širom E­urope sv­e­čuje »Europski dan jezikov«: Uz nazočnost bečkih političarov i hrva­t­skih diplomatov otkrili su si­m­bolično seoske tab­lice BEČ-WIEN.

EK predlaže novi fleksibilniji mehanizam solidarnosti za upravljanje migracijami

Europska komisija u srijedu je predložila novi Pakt o migraciji i azilu ki predvidja no­vi fleksibilniji mehanizam solidarnosti med članicami i ki omogućava onim članicam ke ne želju primati azilante da daju svoj doprinos tako da ćedu preuzeti obvezu vraćanja nelegalnih migrantov i izbiglic.

Tagovi: