Centar.Znanost — »Mali manjinski jeziki i jezične varijacije u urbanom prostoru«

Datum: 
čet, 10/22/2020 - 20:00

Hrvatski centar Beč — Večernja priredba: »Mali manjinski jeziki i jezične varijacije u urbanom prostoru«

- večernje predavanje povodom 25. obljetnice Hrvatskoga centra, posvetit ćedu se pitanju malih jezikov u gradskoj sredini s komparativne perspektive.

 

Elton Prifti (Universität Wien, Institut für Romanistik): Die Mehrsprachigkeit in der Romania in Geschichte und Gegenwart: einige theoretische und praktische Überlegungen

Veseli budimo danas i srićni, barem dokle se sutra zbog pinez radjaju — nove svadje!

Petar Tyran

Mogli bi se barem kratak čas veseliti. Konačno smo uspili u tom da stvo­rimo tako jak politički priti­sak da se konačno nešto ga­ne i u manjinskoj politiki, točnije na razini Savezne vla­de a još točnije tirkizno-zele­ne koalicije. Od počekta je bi­lo, jasno, ako bi nešto mogli ganuti, pokrenuti a tim i povišiti toliko potribne subvencije za čim uspješnije djelovanje u korist narodnih grup, onda bi to moglo biti moguće u ovoj političkoj konstelaciji. Stalno opomenjivanje, anti­chambriranje kod političarov i političarkov Övp-a i Zele­nih, kod onih u politiki, ki i ke imaju opet malo već sluha za manjinska pitanja je konačno pri­pravilo rodno tlo, da bi se nešto moglo ganuti u korist narodnih grup.

Razgovor u Centru: Glunčić „Jesam stranački obojen, ali diplomacija nije stranačka politika“

Po prvi put po priličnoj du­goj pauzi je Hrvatski centar srijedu, 7. oktobra, opet pri­redio Centar-razgovor. Pr­ostorija Hrvatskoga cent­ra je bila puna i zbog mjer protiv koronavirusa, da mo­ra med stolci biti barem me­tar razmaka. Gost moderatora Petra Tyrana je bio hrvatski veleposlanik u Beču Daniel Glunčić. Razgovor je bio planiran za vrime pred­sjedavanja Hrvatske Vijećem Europe. Interesiranoj publiki verzirani pripovidač Danile Gl­un­čić je dao uvid u svoj život, svoje političke stave i u zadaće diplomacije. 

Tagovi: 

HAK na temelju povišenja subvencijov za­govara digitalne ali i inovativne projekte

Hrvatski akademski klub po­zdravlja odluku Savezne vl­a­de, da će subvencije za na­rodne grupe po 25 ljet po prvi put povišiti i da tim autohtonim manjinam od dojdućega ljeta stoji na raspola­ganje 7,9 milijuni eurov i n­a­glašava kako su „narodne grupe važan dio austrijskoga društva i se moraju i kao takov podupirati“.

Državne subvencije za narodne grupe ćedu se u 2021. ljetu povišiti od 3,9 na 7,9 milijuni €

Savjet ministrov je u srijedu, 7. oktobra zaključio da ćedu podupljati državno podupiranje za svih šest u Austriji priznatih narodnih grup od sada 3,9 milijuni na 7,9 milijuni eurov. Pinezi ćedu sta­­ti na raspolaganje 2021. ljeta. Zastupniki hrvatskih dru­štav i zemaljske politike pozdrav­ljaju ovu odluku.

Generalna sjednica Hkd-a

Datum: 
ned, 10/18/2020 - 14:00

FILEŽ — Generalna sjed­nica Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću nedilju, 18. X. (14.00) u krčmi Karall/Divoš u Filežu Glavna ulica 133.

 

Dnevni red:
 

1. Pozdrav nazočnih
2. Izvješćaj predsjednika, bla­gaj­ni­ka i kontrole
3. Diskusija
4. Odobrenje djelovanja i rastere­ćenje odbora
5. Eventualnosti

 

Većjezični simpozij i predava­nje povodom 25. obljetnice Hrvat­skoga centra

Datum: 
čet, 10/22/2020 - 13:00

BEČ (22. oktobar) — Jednodnevni većjezični simpozij i večernje predava­nje povodom

25. obljetnice Hrvat­skoga centra

posvetit ćedu se pitanju malih jezikov u gradskoj sredini s komparativne perspektive »Mali manjinski jeziki i jezične varijacije u urbanom prostoru«