Hanes Lasaković s "Square Waltz" i "Pristup" nastupa u Theater am Spittelberg

Datum: 
uto, 09/01/2020 - 19:00

BEČ (1. septembar) — Džez-basist Hanes Lasaković s dvimi svo­jimi ansambli (Square Waltz i Pristup) u duplom koncertu nastupa u Theater am Spittelberg;

utorak, 1. IX. (19.00)

ulaz 25 €, online naručiti

Spittelberggasse 10, Beč 7., tel. 01/5261385, office@theateramspittelberg.at

Ulična fešta Hrvatskoga cent­ra i Hrvat­ski kiritof u Beču

Datum: 
pet, 09/25/2020 - 15:00

BEČ (25., 26. i 27. septembar) — Ulična fešta Hrvatskoga cent­ra i Hrvat­ski kiritof u Beču ispred zgrade u Schwindgasse 14 održat će se uz sigurnosne mjere i odgovarajuće odredbam vezano za koronakrizu;

nudit ćedu raznovrsni muzički i folklorni program, uz program za dicu, različne gastronomske po­nude, informacije itd. petak, 25. (od 15.00) i subotu, 26. IX. (od 10.00 ručenje) a nedilju, 27. IX. (18.00) kiritofska sv. maša s kan. mons. Tomom Krojerom.

Ulična fešta Hrvatskoga cent­ra i Hrvat­ski kiritof u Beču

Datum: 
sub, 09/26/2020 - 10:00

BEČ (25., 26. i 27. septembar) — Ulična fešta Hrvatskoga cent­ra i Hrvat­ski kiritof u Beču ispred zgrade u Schwindgasse 14 održat će se uz sigurnosne mjere i odgovarajuće odredbam vezano za koronakrizu;

nudit ćedu raznovrsni muzički i folklorni program, uz program za dicu, različne gastronomske po­nude, informacije itd. petak, 25. (od 15.00) i subotu, 26. IX. (od 10.00 ručenje) a nedilju, 27. IX. (18.00) kiritofska sv. maša s kan. mons. Tomom Krojerom.

Ulična fešta Hrvatskoga cent­ra i Hrvat­ski kiritof u Beču

Datum: 
ned, 09/27/2020 - 18:00

BEČ (25., 26. i 27. septembar) — Ulična fešta Hrvatskoga cent­ra i Hrvat­ski kiritof u Beču ispred zgrade u Schwindgasse 14 održat će se uz sigurnosne mjere i odgovarajuće odredbam vezano za koronakrizu;

nudit ćedu raznovrsni muzički i folklorni program, uz program za dicu, različne gastronomske po­nude, informacije itd. petak, 25. (od 15.00) i subotu, 26. IX. (od 10.00 ručenje) a nedilju, 27. IX. (18.00) kiritofska sv. maša s kan. mons. Tomom Krojerom.

Stojimo na pragu tretoga svitskoga boja? Ovput bez kanonov i pušak, no s virusem?

Petar Tyran

Raste broj onih, ki dalek­o­vidno i s odredjenim zna­njem i povijesti prorokuju nova teška vrimena. Pr­vič je još uvijek zamišljiv i re­alističan boj konvencionalnim oružjem. Pred svim ako pomislimo na peljačtvo najve­ćega „mirotvorca“ na svitu.  Sjedinjene Američke Države i nje predsjednika. Boji s ka­nonami i automatskimi p­u­škami i bombami u autu su i nadalje djelotvorno sredstvo u ubijanju, umaranju i politi­čkoj agitaciji na ne tako dale­kom Bliskom istoku. A svi oni su naoružani do zubi i s ta­kovim oružjem, kim bi bili i de facto u stanju da u naj­kra­ćem vrimenu izbrišu cijelo stanovničtvo, moguće i cijeli život na ovoj Zemlji.

»Europski dan« pred Europskim stolom

Na poziv Konzularnoga zbo­ra Gradišća održan je 19. augusta. »Europski dan« u Že­ljeznu. Organizator ovoga skupa bio je slovački počasni konzul u Gradišću i doajen Konzularnoga zbora Gradiš­će prof. Alfred R. Tombor Tintera. Pred zgradom Zemaljske vlade su priredili ov Europski dan okolo »Europ­skoga stola« ki je svojčas bio inicirao tadašnji peljač ure­da zemaljskoga poglavara dvor. savj. Johanes Pincolić. Po  pristupu Hrvatske EU su d­o­dali jedan stolac pred ovim stolom. Uz člana Saveznoga vijeća Güntera Kovača (SP), Konzularnoga zbora Gradiš­će, članov Paneuropskoga pokreta kao i Europskih vitezov vina su sudjelivali i zastupniki hrvatskoga i nim­škoga veleposlanstva u Austriji. Hrvatsku, ka je u prvoj polovici ovoga ljeta peljala predsjedničtvo Vijeća EU je zastupao Silvio Kusa u za­mjeničtvu veleposlanika a Nimšku, ka sada do kraja lje­ta predsjeda Vijeću EU i je zastupao izaslanik.

Tagovi: 

Iz talijanskoga proračuna u Hrvatsku slija se godišnje 5 milijuni € za očuvanje tal. identiteta

Potom kad je u mediji objav­ljeno da nigdo ne nadzire ka­ko se trošu pinezi iz talijan­skoga proračuna za očuvanje talijanskoga identiteta, saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin tvrdio je da je izvješ­će o nadzoru potrošnje pokazalo da je sve u redu.

Ogorčeni Austrijanci: Sigurnije je na Krku nego doma, pogledajte ča se zbiva u Koruškoj

Austrijski mediji donosu komentare turistov iz te države ki boravu u Hrvatskoj uoči strožih mjerov. Kako je u su­botu, 15. augusta popodne izjavio ministar vanjskih po­slov Austrije Schallenberg, upozorenje za putovanja ni­je čin samovolje već se teme­lji na preporuki stručnjakov. U razgovoru za Kronen Zei­tung odgovorio je na pitanje zač je Hrvatska stavljena na listu rizičnih zemalj.