Ugostitelji, vinari i koronakriza (4.) — Vinar Erich Schruiff u Uzlopu

Uzlop – Uzlopskoga vinara Ericha Schruiffa takaj je teško pogodila momentana gospodarska kriza prouzrokovana korona-epidemijom. Poseban ugled i priznanje si je stekao pri različni degustacija i naticanja vin u Hr­vat­skoj, kade su mu vina i visoko odlikovana. No ni toga sada do dalnjega nima.

Tagovi: 

Ugostitelji, vinari i koronakriza (5.) — Uzlopski vinar Štefan Robica u Štikapronu

ŠTIKAPRON — Uzlopskoga vinara sa sidišćem u Štikapronu Štefana „Broasku “ Robi­cu ml. naravno je isto pogodila momentana gospodarska kriza prouz­ro­kovana korona-epidemijom. Kako je rekao za Hrvatske novine „Kod mene je dobro da ne živim samo od vina. Ali najveć bi ga od sada prodali, sada bi počela sezona kada bi lifrali. Najveć ga prodavam za gas­tronomiju ovde okolici i u Beču — a kih 30 posto mojega vina prodajem doma mušteriji ka dojde na dvor ili na rastoku.“

Tagovi: 

Solidarnost sa Zagrebom i pomoć — otvoreno pismo Hrvatskog centra u Beču Gradu Zagrebu

Hrvatski centar u Beču se je u otvorenom pismu obratio Gradu Zagrebu na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem nudeći pomoć u ovom teškom času ne samo pandemije koronavirusa nego sada još i tako teško pogodjenim od potresa Zagrebom i okolicom.

Ugostitelji, vinari i koronakriza (2.) — Vinari DI Doroteja i DI Franc Jakšić (Remuševi) u Uzlopu

UZLOP — Donedavno mla­di vinari — u medjuvrimenu su im dorasli jur i dica i stoju takorekuć „pred vrati“ u istoj struki — Doroteja i Franc Ja­kšić (Nohparovi) iz Remuševih dvorov u Uzlop su u minuli lje­ti steklu sve veći ugled na vrlo gusto pohodenoj pozornici austrijskih vinarov i vinarske elite. Nije već dost imat do­b­ro vino, znamda još i odlično, ne­go ide uz sve to i za dobro pr­o­mišljeni marketing, za djelo­tvornu prezentaciju, za čim re­dovitiju nazočnosti.

 

Tagovi: 

Pandemija koronavirusa pogodila pred svim i ugostitelje i (malo)poduzetnike — Galerija umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović

Tim da je zbusnula pandemi­ja (= epidemija ka je za­hva­ti­la zapravo cijelu zemlju) ko­ronavirusa su odlukom dotičnih vladov u pojedini zem­lja, jedna za drugom odlučile da moraju zatvoriti krčme, restoranii, hoteli a svakako i poduzeća ili prodavaonice, kade se okuplj već ljudi. U slijedećem kanimo jedno za drugim egzemplarično predstaviti neke ovih ugostiteljev i (malo)poduzetnikov i poka­zati kako su se snašli u ovoj ne samo za nju novoj nego i za njevu egzistenciju pogibelj­noj situaciji.

 

Tagovi: 

Ugostitelji, vinari i koronakriza (1.) — Kavana Anzengruber u Beču i obitelj Ankica i Jere Šarić

BEČ — Pred svim i med gradišćanskimi Hrvati u Beču je poznata i obljubljena kavana  Anzengruber u 4. gradskom kotaru, u Schleifmühlgasse na nuglju s Mühlgasse. To je res­toran, zapravo kavana obiteli Ankice i Jera Šarić, hrvatskih ugostiteljev iz Splita — izučena frizerka Ankica je rodjena u hercegovačkom Livnu i je ov lokal naslijedila od svojega oca Marka Čula, ki je jur jako ra­no došao u Beč, a Jere je izučen mehaničar, rodom iz Drniša, iz zaledja Splita, ki je slijedio sv­o­joj Ankici u Beč, ku je bio u­poznao jur ranije u Splitu.

Tagovi: 

„Sada moramo svi zajedno kroz ovu situaciju“ - a s tim smo mišljeni i mi

Petar Tyran

Zbog razantnoga širenja koronavirusa u Austriji, austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen, u ovom času vjerojatno najviši politički autoritet u zemlji, obratio se je u petak navečer na javnoj televiziji Orf austrijskim gradjanom, pozvav­ši ih na zajedničtvo. „Sada moramo svi zajedno kroz ovu situaciju“, rekao je Vd Bellen i pozvao Austrijance da „uz­mu ozbiljno“ preporuke austrijske Vlade i stručnjakov, jer se radi o „ozbiljnoj situaciji“.

Kurz se oštro suprotstavlja Erdoğanu

Kurz je u ovi dani, još pred izbijanjem pandemije korona­virusa, istakao da turski pred­sjednik Erdoğan koristi lju­de kao igračke i instrument za vršenje pritiska na EU, ča se, kako je dodao, mora osu­diti. Optužio je da Turska snosi odgovornost za dramatičnu situaciju u Idlibu u Siriji. „Turki i Erdoğan ci­ljano zloupotribljavaju ljude, ciljano su motivirali desetke tisuće ljudi da idu na probijanje granice. Jasno je da koristu te ljude da sankcioni­raju Grčku. Triba biti jasno gdo je kriv i moramo stati protiv Erdoğana“, poručio je austrijski kancelar. Ista­kao je da je sada potribna po­drška za Grčku i jedinstvo Europske unije.

Tagovi: 

Za one ki iz Austrije putuju u Hrvatsku

BEČ — Povodom aktualnoga stanja vezano uz širenje ko­ronavirusa Veleposanstvo Republike Hrvatske Beč će infor­mirati o novom paketu mjer za sve putnike iz Austrije u Hrvat­sku kao i o mjera predostrožnosti u djelu Konzularnoga odjela.
„Poštivanjem ovih odredab svako od nas daje svoj doprinos zajedničkim naporom u  spričavanju novih žrtav i suzbijanju infekcije! Veleposlan­stvo RH u Beču Vam se zahva­ljuje na tomu.“

Tagovi: