Hrvatski bal Jug

Datum: 
pet, 02/07/2020 - 20:00

BORTA (7. februar) — Hrvatski bal-Jug

otvaranje: Zelenjaki

za zabavu sviraju Paxi

u polnoć klapa Dičaki

petak 7. II. (20.00) u Mezzo-dvorani.

Izjava za medije — Uredničtvo Hrvatskih novin

Hrvatsko štamparsko društvo a posebno i uredničtvo Hrvatskih novin za zadovoljstvom prima vist, da su narodne grupe u Austriji zabilježene u koalicijskom ugovuru dezignirane tirkizno-zelene savezne vlade na čelu sa Sebastianom Kurzom i Wernerom Koglerom.

Posebno ovde triba očito zahvaliti i dvim gradišćanskim zastupnikom u Nacionalnom vijeću, Nikiju Berlakoviću i Kristofu Cariću od nove Narodne stranke kao i koruškoj Slovenki i novoj parlamentarki Olgi Voglauer od Zelenih.

Manji je dug HŠtD-a, a na prestru­kturiranju Hrvatskih novin se je počelo djelati

Pri svojoj redovitoj generalnoj sjednici petak, 13. dece­m­bra u kreativ-centru u Šuševu je predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva mag. Ivica Mikula dao kratak izvješćaj o djelovanju društva i je pri tom istaknuo da izgleda tako da će se „živa s­ub­vencija“ s umirovljenjem za svenek ukinuti. S novemb­rom 2020. ljeta bi glavni urednik Petar Tyran mogao stupiti u mirovinu. Će li produžiti još za dvoja ljeta ili uredjiv­a­nje jur ranije položiti u nove mladje ruke ovisi o angažm­a­nu mogućih kandidatov i o njemu samomu.

Vera Buranić je nadalje predsjednica Hak-a

Hrvatski akademski klub je četvrtak, 12. decembra odr­žao svoju generalnu sjednicu u društveni prostorija u Hrvatskom centru u Beču. Predsjednica Vera Buranić je pozitivno bilancirala djelov­a­nje minuloga društvenoga  ljeta i je nazvistila za dojdu­će ljeto nove projekte. Uz Dan mladine kljetu u Velikom Borištofu Hak kani za 18-ljetne i starje organizirati jezični tečaj u Hrvatskoj, da bi se mladi Hrvati s ovkraj i s onkraj granice povezali i da se skupno vježbaju hrvatski jezik.

Savjet je predložio podjelu pinez za 2020. ljeto

Savjet za hrvatsku narodnu grupu je srijedu Saveznomu kancelarstvu u Beču predao svoju preporuku podiljenja subvencije za 2020. lj. Subvencija iznaša i ovput opet 1,11 milijuni eurov i će se razdiliti na 28 institucijov i društav. Od 24 savjetnikov je bilo 17 nazoči. Savjetniki su se pri sjednici u prostorija Saveznoga kancelarstva u Be­ču — po diskusiji i s jednim protuglasom (M. Wagner) — ujedinali na tradicionalno podiljenje, ko su pred tim jur bili dogovorili glavni igrači, ali i s malimi promjenami.