Nadalje je premalo učiteljev i učiteljic za hrvatsko podučavanje u Gradišću

U novom školskom ljetu ko će krenuti početkom septe­m­bra polag Direkcije za nao­brazbu Gradišće je dijelom premalo učiteljev. Tako je u dvojezični osnovni škola nadalje premalo učiteljev ods. učiteljic za hrvatski jezik. Zbog toga ćedu opet učitelji bez znanja hrvatskoga jezika podučavati u neki dvojezični škola u Gradišću.

Odličan potez biškupa Živkovića i njegovih savjetnikov s Bandićem

Petar Tyran

Za narod je bilo dosta ve­liko presenećenje na lje­tošnjem hrvatskom sho­dišću u Celju, kad su subotu, pred ophodom zagledali na­čelnika Grada Zagreba Milana Bandića — i to u društvu ne samo biškupa Živkovića, ne­go i Boža Blaževića i Ive Šeparovića a ne na zadnje i peljača shodišća Željka Odo­bašića. Kako visoko u Hrvat­skoj cijenu biškupa Živkovi­ća pred svim i zbog njegovih o­š­trih političkih prodikov je u medjuvrimenu dovoljno po­znato, manje znamda u Gradišću, na savki način ali širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za odlične veze Boža Blaževića u najviše političke kruge  Hrvatskoj se takaj zna i koliko on ima uticaja na vrh Vlade RH. Gradonačelnik Za­greba do sada morebit nije to­liko spadao u ovu kategoriju i ove kruge, ali bosanske i her­cegovačke veze i uticaji sižu dalje od običnih hrvatskih ispreplitanj.

Jezični tečaj gradišćanskih Hrvatov u Puli — vrlo pozitivna je bilanca

Skupina od 50 mladih ljudi iz različitih hrvatskih sel Gr­­adišća u nedilju, 28. julija je krenula na jezični tajedan u Pulu, ki organizira H­rvatsko kulturno društvo u Gradišću. Uz učenje jezika, dica su se mogla kupati i pojti u razgledavanje Pule, Brijunov i okolice. Ljetoš­nji jezični tečaj HKD-a u Puli se je ubrojio med one s najveć sudionikov otkada HKD priredjuje ovakovu ponudu za sridnjoškolce. Došlo je 49 školarov u starosti od 12 do 16 ljet, za ke se je skrbilo devet podvaračev.

Tagovi: 

Zač nigdo ne spominje stradanja gradjanov Srbije hrvatske nacionalnosti po Oluji

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov izjavio početkom augusta da je stranka odlučila mučati u povodu obilježavanja obljetnice akcije Oluje u Srbiji da „opet ne bi bili žrtve“ tr da prijeteće poruke i uvredljivi iskazi prema Hrvatom uzn­e­miruju nje pripadnike.

Hrvatski kiritof kod moravskih Hrvatov

Datum: 
sub, 08/31/2019 - 18:00

FRELIŠTOF (31. august) —  Udruženje hrvatske narodnosti u Češkoj republiki poziva na Hrvatski kiritof kod moravskih Hrvatov;

subotu, 31. VIII., sv. maša (10.30) u crikvi, ophod s kozom (14.00) a potom u kulturnom pro­gramu na dvoru krčme sudjeluju:

Kud Virovitica (HR), Češka beseda Virovitica (HR), Češka beseda Zagreb (HR), Češka osnovna ško­la Josipa Ružičke, Končanica (HR), NS Pálava (CZ) DH Haná Uničov (CZ).

Marko Vuketić je nastupio službu kao veleposlanik Austrije u Hrvatskoj

Parlamentarna grupa austrijsko-hrvatskoga prijatel­j­stva s predsjednikom Nikijem Berlakovićem na čelu se je sastala s novim austrijskim veleposlanikom u Hrvatskoj, Markom Vuketićem, i rastr­e­sla različne teme. Tako je bilo govora o dobri gospodarski i kulturni veza ovih dvih držav. Marko Vuketić je sredinom augusta o. lj. pre­uzeo funkciju veleposlanika Austrije u Hrvatskoj.

„Dolazak von der Leyen značajan zbog percepcije o težini Hrvatske uoči predsjedanja EU“

Premijer Andrej Plenković iz­­javio je krajem julija u Dub­rovniku kako je dolazak no­ve predsjednice Europske ko­­misije Ursule von der Leyen u Hrvatsku kao u tretu dr­ža­vu po Francuskoj i Poljskoj, značajan zbog percepcije javnosti o težini Hrvatske kao najnovije članice Europske unije ka će 2020. ljeta prvi put predsjedati Europskim vijećem.

Tagovi: