Zastupniki Crikve smu isto biti hetero ili homo — kao i svi ostali u društvu!

Petar Tyran

Sve već se dobije dojam da ljudi zgubljaju (mjeru od oka) i da na jednu stranu odbijaju sve autoritete i negiraju mjere — a na dru­gu stranu i bižu za onimi, ki bi tribali odlučiti i želju sve, još i najmanje stvari točno regulirati. Dobro, čas antiautori­tarnoga odgoja bez ikakove mjere imamo jur skora za na­mi ali tim već i se opa­ža, da se dica, mladi ne držu zapra­vo nikakovoga reda. A ako pak ide za svoje, onda, naravno, sva­ki očekuje odredjen red.

Već pinez za narodne grupe u Madjarskoj

U Austriji Savezna vlada jur već od 20 ljet nije povišila p­i­nezno podupiranje za narod­ne grupe. U tom pitanju Ma­djarska zadnjih pet ljet ide drugim putem, jer svako lje­to jače podupira narodne gru­pe na svojem teritoriju. Kako je pred kratkim javio Hrva­t­ski glasnik, tjednik Hrvata u Mađarskoj ćedu državne samouprave manjin dostati kljetu za 10 posto više pod­u­piranje nego ljetos.

„Trgadbeni festival“ u Koljnofu

Datum: 
sub, 09/08/2018 - 11:00

KOLJNOF (8. septembar) — Samouprava (općina) Koljnofa poziva na „Trgadbeni festival“;

subotu dopodne ćedu kod crikve otkriti kip sv. Roka, otpodne je trgadbena povorka kroz selo, navečer slijedi folklorni program i bal s grupami Corvinus i What’s UpCi;

su­botu, 8. IX. (11.00, 15.00, 18.30 i 20.00) u šatoru na Petöfijevom trgu.

Fe­šta Orf-a u Borti

Datum: 
ned, 09/09/2018 - 10:30

BORTA (9. septembar) — Fe­šta Orf-a

pri pomašnici će uz druge nastupiti Tamburaški orke­star i zbor Čemba, pri cijelodnevnom programu ćedu nastupiti po­znate šlager- i pop zvijezde kao npr. Johnny Logan s bendom;

ne­dilju, 9. IX. (od 10.30), u dvo­rana velesajma.