KUGA 4 KIDS 2018

Datum: 
pon, 07/16/2018 - 08:00 do pet, 07/20/2018 - 17:00

VELIKI BORIŠTOF — pandiljak, 16. do petka, 20.  7. Kuga 4 kids 2018 u okviru 22. Kuga-kreativnoga ljeta:

dvojezični kreativni prazniki / za dicu od 6-12 ljet, dvojezično, dnevno 08.00-17.00;

prinos za tajedan: dite 90/95 €, daljnja  braća: 80/85 €, hrana (objed, južina, piće) 35 €;

završna pri­redba: petak (15.00)

»25 ljet mladina Šuševo«

Datum: 
ned, 07/15/2018 - 10:00

ŠUŠEVO (14. i 15. juli) — »25 ljet mladina Šuševo«;

 

subotu, 14. VII. (19.00) TŠ Šetnja (HU) i Ga­zde (HR);

nedilju, 15. VII. sv. maša (10.00), objed (11.00) i fol­klorno otpodne;

u šatoru na nogometnom igrališću.

50 ljet SC Frakanava

Datum: 
sub, 07/21/2018 - 14:00

FRAKANAVA (21. i 22. juli) — 50 ljet SC Frakanava

— subotu, 21. VII. (14.00) utakmica seniorov, turnir hrvatskih ekipov (15.00), od 21.00 zabav s grupom Sandora;

— nedilju, 22. VII. (9.00) sv. maša, svetačni akt (10.00), tombola (14.00), na nogometnom igrališću i u Miloradić-dvorani.

Veliki sin sela jezuit pater Filip Kaušić se je kao bista vrnuo u svoje rodno selo Celindof

Pred općinskim domom u Celindofu su nedilju, 22. junija otkrili bistu Filipa Ka­u­šića. U Celindofu rodjeni isu­sovac bio je inicijator za ute­meljenje sveučilišća u Zagre­bu 1669. ljeta, kade je pak i troja ljet dugo službovao kao rektor. U ovom ljetu se sve­čuje 400. obljetnica rodj­e­nja Filipa Kaušića. Prilikom ove obljetnice je Općina Celindof na trgu pred općinskim domom podignula poprsje od bronce, ku je izdjelala akademska kiparica Dijana Iva Sesartić iz Solina. Iz Zagre­ba je došla brojna delegacija na čelu s vicerektoricom Za­grebačkoga sveučilišća Ivana Ćuković Bagić a takaj i vele­poslanica Vesna Cvjetković. 

Kako opravdano je, bojati se putovanja?

Koč se ljudi boju putovanja.  Uzrok za ta strah moru bi­ti traumatski dogodjaji u pro­š­losti, ako im se je recimo na putovanju dogodila nesrića ili su imali drugi neugodan doživljaj. Uzroki su različni, ali strah prouzrokuje spodobne simptome kod svih. Pri samoj pomisli na putovanje se spomenuti ljudi počnu potiti, te­že odsapaju, boli je trbuh, umliva im se, nastaju panični.

Tagovi: 

Ste znali? - Ki sunčani očalji su najbolji?

Ljeti nositi sunčane očalje je obaveza. Uza to su još i mo­d­ni detalj. To znači, dobro je znati, ki pašu našemu obrazu i ki se najbolje uklapaju u naš stil oblače­nja. Naravno da ima prioritet čuvanje od UV trakov. Mi kanimo prepričiti, da sunce škodi našim očimam. Idealno je, da sunčani očalji blokiraju 90% škodljivih sunčanih trakov.

Tagovi: 

Hrvati u Austriji svečano obilježili 27. Dan državnosti RH i 5. godišnjicu ulaska u EU

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske i 5. godišnjice ulaska Hrvatske u Europsku uniju hrvatska veleposlanica u Austriji dr. Ve­sna Cvjetković i vojni izaslanik RH u Austriji, brigadir Davor Kopanji upriličili su u Cafe Gloriette u poznatom bečkom parku Schönbrunn u utorak navečer, 26. junija sv­e­čani prijem. Med brojnimi pozvanimi je bilo zastupnikov gradišćanskih Hrvatov iz Gradišća ino Beča. 

„Poslovice postoje na svim jezicima i u svim kulturama a prije svega u Bibliji“

Poslovice kao nepresušne narodne i životne mudrosti bile su u središću pozornosti sjajno organiziranoga „Ve­čera poslovic“ ki su u Hrvat­skom centru u Beču sjajno promovirali bivši diplomat i autor dvih knjižica s poslovicami, bečki Imo­ćanin Ma­te Mihaljević i gradišćansk­o­hrvatska književnica, pjesni­kinja i režiserka Ana Šoretić iz Cogrštofa u Gradišću. O društveno-kulturnoj i knji­žev­noj važnosti narodnih po­slovica uvodno je predavala prof. dr. Zorka Kinda-Berla­ković s bečke slavistike koja vodi i studij hrvatskog jezika na Pedagoškoj visokoj školi u Gradišću. Kinda-Berlaković napomenula je kako poslovi­ce postoje na svim jezicima i u svim kulturama, a prve pisane nalaze se već u Bibliji među mudrosnim knjigama Starog zavjeta.

Ugledna »Wittgensteinova nagrada« za etnomuzkologinju Ursulu Hemetek

Pred svim i u manjski krugi u Austriji a tim i u gradišća­n­skohrvatski krugi dobro po­znata i cijenjena muzikologi­nja sveuč. prof. dr. Uši Hemetek je dobitnica »Wittgen­steinove nagrade« za 2018. ljeto. Ovo odlikovanje Mi­ni­star­stva znanosti će dostati za nje istraživačko djelo o muziki manjin i o ulogi muzike za stvaranje identiteta. Hemetek se je bavila uz os­talo i narodnom muzikom gradišćanskih Hrvatov a ka­snije intezivno i Romov. Nagrada je dotirana s 1,4 milijuni E i je tim najviša nagra­da za podupiranje znanosti u Austriji. Uši Hemetek (61) ovimi pinezi predvidja urediti istraživački centar za istra­živanje manjin u etnomuzikologiji na Sveučilišću za muziku i umjetnost u Beču.