Samoborski muzej predavanjem i izložbom o gradiš­ćanski Hrvati obilježio »Medjunarodni dan muzeja«

Samoborski muzej priklju­čio se je u petak, 18. maja obilj­e­žavanju Medjunarodnoga d­a­na muzeja izložbom i predavanjem o gradišćanski Hrva­ti. Uz prigodnu izložbu o životu i običaji gradišćanskih Hrvatov, u Muzeju je održano i predavanje dr. Katarine Tyran, sveučilišne asistentice na Institutu za slavistiku Bečkoga sveučilišća. Kako su uvodno pojasnili ravnatelj muzeja Miroslav Milonjić i kustos Luka Kazimović, ova izložba je dio svojevrsnoga tematskoga ciklusa; naime, prošlo ljeto je Samoborski muzej priredio izložbu o mo­liški Hrvati, a planira se da će kljetu u Samoboru biti pri­kazana i izložba o karašev­ski Hrvati u Rumunjskoj.

Oko 700 djelačev premalo u istočnoj Au­striji — šparoga ostaje dijelom neobrana

U G. Austriji su to u­gorki, krastavci, u Tirolu ja­buke, u D. Austriji špa­roge, jagode. Svim im je jed­no zajedničko — mnogo to­ga ostat će neubrano zbog manjka djelačev. Die Presse piše: Austriji nedo­staje sezoncev. Mnogi od njih dohadjaju iz istočne Europe pak nadležno ministarstvo odbije djela­če ki nisu iz EU. Ta kvota je svako ljeto sve ma­nja: ljetos 2150 — za 700 premalo.

Zalagam / zalažem se?

Prezent ili sadašnje vrime imaju svi glagoli. Ti obliki se u naši govori zapravo još jako dobro čuvaju, no ipak postoji većkrat i nesigurnost kod nekih iznimkov. Počnimo ali ovu tematiku najprvo općim pregledom glagolov u sadašnjosti. Za glagole pos­toju četire vrsti konjugacijov i to: a-konjugacija, i-konjuga­cija, e-konjugacija i je-konju­gacija.

Ste znali? — Ča djelati da nam dugo ostanu lokni?

Ako si teško morete stajlirati vlase, im vjerojatno fali volumen. Volumizer je sred­stvo protiv mlitavih, tankih vlasi. Mnogokrat su to pine za staj­ling. Počnimo rulja­njem vla­si zvrhu čela u sredini glave. Lokni izgledaju živije ako ha­snujemo viklere različnih veličin. Namatat moramo na viklere vlase u redi od vrha do dna, svenek od najper prema najzad. Češljem zdižemo mali ču­perak vlasi, ki je uži nego vikler i omotati ga okolo viklera od vrhov vlasi prema nutar. Čim završimo jedan red ćemo nastaviti s drugim redom, dokle ne zavijemo sve čuperke vlasi na viklere.

Tagovi: 

Povjesničar Feliks Tobler 70

Povjesničar pravi dvor. savj. dr. Feliks Tobler je 9. maja svečevao svoj 70. rodjendan. Ro­djeni Rasporčan je po stu­diju povijesti i germanistike od 1974. ljeta na Sveučiliš­ću u Beču, za ko vrime je bio angažiran i u Hrvatskom aka­demskom klubu a uza to i u Komitetu za prava gradiš­ća­n­skih Hrvatov, 35 ljet dugo bio zaposlen u Zemaljskom arhivu u Željeznu. Feliks Tob­ler je znatno pridonesao u­gledu i razvitku ove institu­cije i dokumentiranju gradiš­ćanskohrvatske povijesti. P­o­pis Toblerovih publikacijov obuhvaća danas 85 naslovov.

Tagovi: 

„Manjine svome gradu“ — večer glazbe i emocijov u Umagu u Istri

U srijedu 9. maja o. lj. Umag je u velikom stilu proslavio Dan Europe tr na najbolji način oživio geslo „ujedinje­ni u različitosti“. Umaške nacionalne manjine i zajednice Talijanov su brojnoj pu­bliki priredile priredbu tijekom ke su glazba i recitacije odjekivale prepunim trgom tr mamile ćuti ponosa i zajedničtva. U Umagu, od gotovo 15.000 stanovnikov, njih 30% pripada nekoj od prik 20 nacionalnih manjin.