Daju ili dadu?

Danas ćemo si još pogledati glagole, ki u infinitivu zavr­­ša­vaju na -ati i ki u pravilu pripadaju -a konjugaciji (usp. Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika, 2003: 196). Prema Gramatiki imamo kod glagolov -a konjugacije u 3. l. množine nastavak aju ( a nije -adu!) jer kod a-konjugaciju glasu nastavki: -am, -aš, -a, -amo. -ate, -aju: pitam, pitaš, pita, pitamo, pitate, pitaju (a nije pitadu!) ili znam, znaš, zna, znamo, znate, znaju (a nije znadu!). Primjeri u re­čenici: Oni još ne znaju, kada ćedu dojti k nam. U prazniki se moja dica najradje igraju po cijel dan šah ili gledaju televiziju.

Sunday jam u Centru

Datum: 
ned, 05/28/2017 - 19:00

BEČ (28. maj) — Sunday jam u Centru s geslom „Dojdi/te s Vašimi prija­te­lji/cami i instrumenti!“; nedilju, 28. V. (19.00) u Hrvatskom cen­tru, Beč, 4., Schwindgasse 14.

Trojezična sv. maša u Židanu

Datum: 
ned, 05/28/2017 - 10:00

ŽIDAN (28. maj) — Vjeroopći­na Hrvatskoga Židana i Lovačka društva pozivaju na čast svetoga Hubertusa kod Peruške Marije;

nedilju, 28. V. (10.00) trojezična sv. maša (ugarska, hrvatska, nim­­ška), glavni celebrant Nikola Mé­száros, farnik u Prisiki, celebriraju Štefan Dumović i dr. Anton Kolić, po maši blagoslavljanje vo­zil, agapa (12.00), zbogomdavanje (14.00) — u slučaju godina­stoga vrimena, je maša u crikvi.