Uspješni i odlično organizirani hrvatski bali u Slovačkoj

Vjerojatno najlipši seoski hrvatski bal je bio ljetos ta u Hrvatskom Jandrofu u organizaciji Mladih Jandrofcev na čelu s Danijelom Pauhofovom i Tomašem Treuerom. Ne samo dekoracija i oprema u domu kulture su bile odlične i vrlo simpatične, nego se je vidilo i med brojnimi mladimi ljudi u Jandrofu kako rado i s kim oduševljenjem organiziraju ov svoj sada jur 24. po redu hrvatski bal u domaćem selu. Na čelu organizatorskoga tīma su stale Danijela Pauhofová, predsjednica Društva mladih u Jandrofu i potpredsjednica Petra Kutvasová.

Tagovi: 

Ste znali? - Koliko je šiling danas još vridan?

Iako šiling od 1. 3. 2002. ljeta u Austriji već nije javno platno sredstvo, je on mnogim Austrijancem većinom pozitivno ostao u uspomeni. Još postoju ljudi, ki osebito ča se tiče većih iznosov rado računaju u šilingi. U pogledu na inflaciju pravoda to nije fer prema euru. Kod Austrijanske nacionalne banke se šilingi zadnje serije, svejedno je li su kovanice ili banknote, moru minjati. Za sve druge šilinge, ki su izdani pred 1983. ljetom, se već ne more potribovati protuvridnost u euri.

Tagovi: 

Dorica Zvonarić dobitnica naticanja u jeziki

ŽELJEZNO — Ovoljetno naticanje u strani jeziki, takozvani »Europa-Sprachenwettbewerb« za više škole opće naobrazbe su 7. februara po 23. put održali u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Školarice i školari su se naticali u sedam jezikov. Hrvati/ce su i ovo ljeto opet u lipom broju sudjelivali. Svaka škola je mogla javiti do četire kandidate ili kandidatice. Za hrvatski jezik su se naticale gimnazije iz Borte, Matrštofa, Gornje Pulje i dvi iz Željezna, Theresianum i Savezna gimnazija. Sve skupa se je naticalo 10 školaric i 2 školari.

Zač su povidajke tako dragocjene?

Klasične povidajke kotno one braće Grimm i dandanas imaju još takovu dinamiku, da imaju hasni za naš žitak, svejedno kako stari smo. Povidajke moru pomoći  dici, da nastanu otporni odrašćeni.

 

Povidajke človika privlačuju svojim osebujnim jezikom, ali u nji se skrivaju i strukture tipične za žitak. Dobro i zlo, lijeno i marljivo, ljubezno i grubno postupanje — sve to je zapokano u povidajke, ke povidaju o žitku i  svitu, ki je takov kot je zaistinu. Na kraju trijumfira dobro. Povidajkom dite pobira životno znanje i počinje razvijati zdravu intuiciju. Povidajka je za dite kompas, i ono iz kaotskih situacijov žitka srićno dospiva na sigurno mjesto. Povidajke apeliraju na dušno spoznanje. One školuju slušatelja, da bi na kraju mogao razlikovati med dobrom i zlom. Povidajke dici pomažu, da se laglje oslobodu emocionalnoga pritiska i da za sebe najdu pute, kako savladati teške životne situacije.

Tagovi: 

4. »Kuppel-kup«

Datum: 
sub, 02/23/2013 - 12:30

FRAKANAVA (23. februar) — 4. »Kuppel-kup«;

 

početak 12.30, finalna kola 19.30, čašćenje dobitnikov naticanje ognjogascev 20.30;

 

potom Blue Light-Party;

subota, 23. II. u Miloradić-hali.