Herbert Kliković u Teamu Stronach

Kanadski tajkun s korijeni u Štajersku Franz Strohsack iliti Frank Stronach konačno je počeo svoje informacijsko putovanje kroz pojedine kotare Gradišća. Počeli su s prezentacijom samih sebe prošli tajedan u Matrštofu. U Teamu Stronach uz zemaljskoga predsjednika, Rouvena Ertlschweigera (36) iz Pečve, do sada sudjeluje i Herbert Kliković iz Cindrofa kao poslovoditelj. Uvjereni Hrvat Kliković (53) je u prošlosti bio aktivan ne samo u farskom savjetu Cindrofa, nego uz ostalo i kod FPÖ-a i u okviru Slobodne gradjanske liste. Kako je naglasio Herbet Kliković za Hrvatski radio ORF-a Gradišće „Team Stronach je za istinu u politiki“.

Tagovi: 

U štali se nebo rodi piše Joško Preč

Usred velikih zgradov, palačov negde zdola na zemlji u nevidljivom kutu u štali stoji jedna nepoznata divojka iz Nazareta i muž drivodjelac uz jedne jaslice, u ki malo Dite komucka. Ovo dite je nigdor drugi, nego sin Božji. Jezuš, Spasitelj svita. I ovo je najlipši svetak človičanstva.
Pred ovim Ditetem prignu koljena pastiri, mudraci, andjeli i mi svi. I ča je najčudnije, od ovoga maloga Diteta čeka pomoć vas svit. Ne bi bio spašen, srićan, miran zadovoljan i živio bi bez straha, mržnje, nevolje.

Ste znali? - Ča djela webmaster?

Mnoga zvanja su nastala s razvitkom kompjutora i interneta. Jedan primjer je webmaster. Webmaster je spočetka nosio glavnu odgovornost za web stranicu. Djelomično je to i danas tako, ali kadakoč webmaster preuzima odgovornosti i za server. Web server je računalo, na kom su smješćene web stranice, da bi bile dostupne na internetu. Webmaster more biti odgovoran i za administraciju odredjenoga projekta u internetu. Gdo ima vlašću web stranicu je po toj definiciji i webmaster. Webmaster more biti i žena.

Tagovi: 

Temeljite promjene u Dijecezi Željezno

S koncem ljeta, dakle s 31. decembrom 2012. je odstupio generalni vikar Dijeceze Željezno, Georg Lang. Njega provizorno nasljedjuju peljač Hrvatske sekcije, pater Štefan Vukić, László Pal kao i Michael Wüger. Kako je rekao Georg Lang on polag vlašće želje predaje funkciju generalnoga vikara, u koj funkciji je zastupao biškupa Egidija Živkovića. Uza to je bio nadležan za upravu Dijeceze i izdavač crikvenih novin, tajednika Martinus. Položio je sve ove zadaće.