Badnjak za dicu

Datum: 
pon, 12/24/2012 - 16:00

DOLNJA PULJA (24. decembar) — Badnjak za dicu oblikuju dica OŠ Dolnja Pulja;

 

pandiljak, 24. XII. (16.00) u farskoj crikvi.

 

Konstantin Vlašić novi predsjednik HAK-a

BEČ — Hrvatski akademski klub (HAK) održao je svoju redovitu generalnu sjednicu četvrtak, 13. decembra. Po izvješćaju dosadašnjega predsjednika Mihaela Hirschlera i blagajnika Lukasa Kornfeinda kao odobrenju dosadašnjega djelovanja i rasterećenja predsjedničtva generalna sjednica je odibrala studenta novinarstva i ekologije Konstantina Vlašića za novoga predsjednika HAK-a. 20-ljetni rodjeni Velikoborištofac nasljedjuje Mjenovca Michaela Hirschlera.

 

 

Tagovi: 

Hrvatska na predvečer pristupa EU

S danom 1. julija 2013. ljeta Hrvatska tribala bi pristupiti Europskoj uniji. Jur sada je Hrvatska pri važni rasprava i pregovaranji na EU-razini takorekuć „potpuno integrirana“. Ali da bi Hrvatska zaista mogla pristupiti, potribno je još nekoliko „domaćih zadać“, npr. na području pravosudja i uprave. Ipak je Hrvatska danas bolje pripravljena za pristup EU nego već ka država u kolu proširenja 2007. ljeta. O tom su diskutirali na podiju Europaforuma u Diplomatskoj akademiji u Beču, 21. novembra.

 

 

Tagovi: 

„Manjinska prava su ljudska prava — a kao takova ne podnašaju reciprocitet“

Bivši visoki činovnik u saveznoj službi u Saveznom kancelarstvu, pravnik dr. Heinz Tichy referirao je o „Promjeni paradigmov u Zakonu o narodni grupa?“. U ovom svojem predavanju sa sljedećom živom diskusijom Tichy je željio ponukati na razmišljanje o tom da već od troja desetljeća se ništa nije preminilo u pravom sustavu u pogledu na narodne manjine i je željio pokazati na alternative. Tichy se nikako ne slaže s predlogom Spö-a kako stoji u nacrtu za novi Zakon o narodni grupa. To nije poboljšanje zakona, nego jasno smanjenje i počemerenje u pogledu na zakon iz 1976. ljeta, čiji autor je uz ostale bio i pravnik Heinz Tichy. 

Tagovi: 

Božićne misli - piše Joško Preč

Božić je uvijek živ u onom človiku, ki vjeruje. Ljubav Božja i njegova velika poniznost se ne da zaboraviti nikad. Bogočlovik se rodi na svit kao najveći siromah u štali. Nigdir drugdir nije bilo mjesta za njega, za toga, koga je vas svit.

 

Tukeću Marija i Jožef na vrati gostione, ali za ovako pomilovanje vridne došljake nima mjesta. Pomislimo, kad bi i nas neko poslao ispred svojih vrat nek zato, kad smo siromaški, a upravo siromahe bi morali primiti najprvo, jer su siromaški, pomilovanja vridni, ali s malim Jezušem nima pomilovanja.

 

I otpravu se Marija i Jožef med polje, da si kade utočišće najdu. I nek samo štala i živine su je primili. Kako velika bol je mogla biti u srcu Marije i Jožefa, ni bilo ni svitla u štali, i morali su si mjesto napipati, tlo, na kom su počinuli.